INTERNATIONAL 21 (X2): THÔNG TIN MÁY CHỦ – 26.10.2021

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng máy chủ INTERNATIONAL 21 sẽ khởi động vào ngày 26.10.2021 lúc 22:00 UTC+7.

Thông tin chung về máy chủ: ts21.x2.international.travian.com
Ngày khởi động 26.10.2021
Giờ khởi động 22:00 UTC+7
Xem thời gian trong múi giờ của bạn!
Phiên bản T4.6 Legends (5 Tộc)
Cỡ bản đồ 401×401
Ngôn ngữ Tất cả ngôn ngữ được hỗ trợ
Chuyển vàng tới từ mọi máy chủ
Chuyển vàng đi chỉ sang các máy chủ T4.6
Tốc độ 2x (lần nhanh)
Bảo vệ tân thủ 3 ngày
Mở rộng tân thủ 3 ngày
Cổ vật xuất hiện 10.12.2021*
Bản thảo xây dựng xuất hiện 24.01.2022*
Natar xây xong WW 04.04.2022*

*Xin lưu ý ngày xuất hiện Cổ vật và Bản thảo xây dựng được tính làm tròn dựa trên vòng đời của máy chủ, và ngày thực tế có thể xê dịch +/- 1~2 ngày so với ngày ghi bên trên.

Hãy mài sắc thanh kiếm của bạn và bỏ sẵn cung tên vào bao, cuộc chiến đã tới gần lắm rồi!

Đừng quên theo dõi lịch biểu về máy chủ khác và các sự kiện của chúng tôi tại: Monthly Calendar!

Đội ngũ Travian: Legends của bạn.

INTERNATIONAL 9 (X1): THÔNG TIN MÁY CHỦ – 21.10.2021

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng máy chủ INTERNATIONAL 9 sẽ khởi động vào ngày 21.10.2021 lúc 22:00 UTC+7.

Thông tin chung về máy chủ:  ts9.x1.international.travian.com
Ngày khởi động 21.10.2021
Giờ khởi động 22:00 UTC+7
Xem thời gian trong múi giờ của bạn!
Phiên bản T4.6 Legends (5 Tộc)
Cỡ bản đồ 401×401
Chuyển vàng tới từ mọi máy chủ
Chuyển vàng đi chỉ sang các máy chủ T4.6
Tốc độ 1x (lần nhanh)
Bảo vệ tân thủ 5 ngày
Mở rộng tân thủ 3 ngày
Cổ vật xuất hiện 19.01.2022*
Bản thảo xây dựng xuất hiện 19.04.2022*
Natar xây xong WW 28.06.2022*

*Xin lưu ý ngày xuất hiện Cổ vật và Bản thảo xây dựng được tính làm tròn dựa trên vòng đời của máy chủ, và ngày thực tế có thể xê dịch +/- 1~2 ngày so với ngày ghi bên trên.

Hãy mài sắc thanh kiếm của bạn và bỏ sẵn cung tên vào bao, cuộc chiến đã tới gần lắm rồi!

Đừng quên theo dõi lịch biểu về máy chủ khác và các sự kiện của chúng tôi tại: Monthly Calendar!

Đội ngũ Travian: Legends của bạn.

INTERNATIONAL 31 (X3): THÔNG TIN MÁY CHỦ – 05.10.2021

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng máy chủ INTERNATIONAL 31 sẽ khởi động vào ngày 05.10.2021 lúc 22:00 GMT+7.

Thông tin chung về máy chủ: ts31.x3.international.travian.com
Ngày khởi động 05.10.2021
Giờ khởi động 22:00 GMT+7
Xem thời gian trong múi giờ của bạn!
Phiên bản T4.6 Legends (5 Tộc)
Cỡ bản đồ 401×401
Ngôn ngữ Tất cả ngôn ngữ được hỗ trợ
Chuyển vàng tới từ mọi máy chủ
Chuyển vàng đi chỉ sang các máy chủ T4.6
Tốc độ 3x (lần nhanh)
Bảo vệ tân thủ 3 ngày
Mở rộng tân thủ 3 ngày
Cổ vật xuất hiện 04.11.2021*
Bản thảo xây dựng xuất hiện 04.12.2021*
Natar xây xong WW 08.01.2022*

*Xin lưu ý ngày xuất hiện Cổ vật và Bản thảo xây dựng được tính làm tròn dựa trên vòng đời của máy chủ, và ngày thực tế có thể xê dịch +/- 1~2 ngày so với ngày ghi bên trên.

Hãy mài sắc thanh kiếm của bạn và bỏ sẵn cung tên vào bao, cuộc chiến đã tới gần lắm rồi!

Đừng quên theo dõi lịch biểu về máy chủ khác và các sự kiện của chúng tôi tại: Monthly Calendar!

Đội ngũ Travian: Legends của bạn.

INTERNATIONAL 8 (X1): THÔNG TIN MÁY CHỦ – 23.09.2021

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng máy chủ INTERNATIONAL 8 (X1) sẽ khởi động vào ngày 23.09.2021 lúc 22:00 GMT+7.

Thông tin chung về máy chủ: ts8.x1.international.travian.com
Ngày khởi động 23.09.2021
Giờ khởi động 22:00 GMT+7
Xem thời gian trong múi giờ của bạn!
Phiên bản T4.6 Legends (5 Tộc)
Cỡ bản đồ 401×401
Chuyển vàng tới từ mọi máy chủ
Chuyển vàng đi chỉ sang các máy chủ T4.6
Tốc độ 1x (lần nhanh)
Bảo vệ tân thủ 5 ngày
Mở rộng tân thủ 3 ngày
Cổ vật xuất hiện 22.12.2021*
Bản thảo xây dựng xuất hiện 22.03.2022*
Natar xây xong WW 31.05.2022*

*Xin lưu ý ngày xuất hiện Cổ vật và Bản thảo xây dựng được tính làm tròn dựa trên vòng đời của máy chủ, và ngày thực tế có thể xê dịch +/- 1~2 ngày so với ngày ghi bên trên.

Hãy mài sắc thanh kiếm của bạn và bỏ sẵn cung tên vào bao, cuộc chiến đã tới gần lắm rồi!

Đừng quên theo dõi lịch biểu về máy chủ khác và các sự kiện của chúng tôi tại: Monthly Calendar!

Đội ngũ Travian: Legends của bạn.

Travian: Tides of Conquest – tốc độ x2 – thông tin các máy chủ

Sau lượt máy chủ x1máy chủ x3, bây giờ cùng tới với lượt máy chủ thứ 3 của Travian: Tides of Conquest.

Thông tin chung
Liên kết tới các máy chủ
(links sẽ có hiệu lực khi máy chủ bắt đầu)
America toc.x2.america.travian.com
Arabics toc.x2.arabics.travian.com
Asia toc.x2.asia.travian.com
Europe toc.x2.europe.travian.com
International toc.x2.international.travian.com
Ngày giờ bắt đầu America – 12/10 – 23h00 UTC+7
Arabics – 12/10 – 19h00 UTC+7
Asia – 12/10 – 15h00 UTC+7
Europe – 12/10 – 21h00 UTC+7
International – 14/10 – 22h00 UTC+7
Bản đồ Châu Âu cổ đại
Cỡ bản đồ 401×401
Ngôn ngữ trong game tất cả
Tốc độ 2x nhanh hơn
Bộ lạc 5 tộc (Romans, Gauls, Teutons, Egyptians, Huns)
Kiểu chiến thắng Điểm chiến thắng
Thiết lập Phiên bản 4.6 – Điểm chiến thắng ở làng – Thành phố – Tháp canh – Chinh phục kiểu mới – Biểu ngữ liên minh ➡️ xem chi tiết ⬅️
Thời gian phụ thuộc
Thời lượng vòng đấu 120 ngày
Bảo vệ tân thủ 3 ngày
Mở rộng tân thủ 3 ngày
Đồ cấp 2 của Tướng sau ~25 ngày
Đồ cấp 3 của Tướng sau ~55 ngày
Chuyển vàng
Chuyển vàng tới (Gold Transfer Link) từ mọi máy chủ
Chuyển vàng đi (Gold Transfer Link) tới mọi máy chủ 4.6 (ngoại trừ Tournament)

Xem toàn bộ lịch biểu tại ĐÂY và bộ tính năng của ToC tại đây.

Bạn đã sẵn sàng cho trận chiến rồi chứ?

Đội ngũ Travian:Legends