ARABICS 30 (X3): THÔNG TIN MÁY CHỦ – 30.11.2021

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng máy chủ ARABICS 30 sẽ khởi động vào ngày 30.11.2021 lúc 20:00 UTC+7.

Thông tin chung về máy chủ: ts30.x3.arabics.travian.com
Ngày khởi động 30.11.2021
Giờ khởi động 20:00 UTC+7
Xem thời gian trong múi giờ của bạn!
Phiên bản T4.6 Legends (3 Tộc)
Cỡ bản đồ 401×401
Ngôn ngữ Tất cả ngôn ngữ được hỗ trợ
Chuyển vàng tới từ mọi máy chủ
Chuyển vàng đi chỉ sang các máy chủ T4.6
Tốc độ 3x (lần nhanh)
Bảo vệ tân thủ 3 ngày
Mở rộng tân thủ 3 ngày
Cổ vật xuất hiện 30.12.2021*
Bản thảo xây dựng xuất hiện 29.01.2022*
Natar xây xong WW 05.03.2022*

*Xin lưu ý ngày xuất hiện Cổ vật và Bản thảo xây dựng được tính làm tròn dựa trên vòng đời của máy chủ, và ngày thực tế có thể xê dịch +/- 1~2 ngày so với ngày ghi bên trên.

Hãy mài sắc thanh kiếm của bạn và bỏ sẵn cung tên vào bao, cuộc chiến đã tới gần lắm rồi!

Đừng quên theo dõi lịch biểu về máy chủ khác và các sự kiện của chúng tôi tại: Monthly Calendar!

Đội ngũ Travian: Legends của bạn.

ARABICS 7 (X1): THÔNG TIN MÁY CHỦ – 11.11.2021

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng máy chủ ARABICS 7 sẽ khởi động vào ngày 11.11.2021 lúc 20:00 UTC+7.

Thông tin chung về máy chủ: ts7.x1.arabics.travian.com
Ngày khởi động 11.11.2021
Giờ khởi động 20:00 UTC+7
Xem thời gian trong múi giờ của bạn!
Phiên bản T4.6 Legends (3 Tộc)
Cỡ bản đồ 401×401
Chuyển vàng tới từ mọi máy chủ
Chuyển vàng đi chỉ sang các máy chủ T4.6
Tốc độ 1x (lần nhanh)
Bảo vệ tân thủ 5 ngày
Mở rộng tân thủ 3 ngày
Cổ vật xuất hiện 09.02.2022*
Bản thảo xây dựng xuất hiện 10.05.2022*
Natar xây xong WW 19.07.2022*

*Xin lưu ý ngày xuất hiện Cổ vật và Bản thảo xây dựng được tính làm tròn dựa trên vòng đời của máy chủ, và ngày thực tế có thể xê dịch +/- 1~2 ngày so với ngày ghi bên trên.

Hãy mài sắc thanh kiếm của bạn và bỏ sẵn cung tên vào bao, cuộc chiến đã tới gần lắm rồi!

Đừng quên theo dõi lịch biểu về máy chủ khác và các sự kiện của chúng tôi tại: Monthly Calendar!

Đội ngũ Travian: Legends của bạn

 
 
 

ARABICS 50 (X5): THÔNG TIN KHỞI ĐỘNG – 26.10.2021

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng máy chủ ARABICS 50 sẽ khởi động vào ngày 26.10.2021 lúc 19:00 UTC+7.

Thông tin chung về máy chủ: ts50.x5.arabics.travian.com
Ngày khởi động 26.10.2021
Giờ khởi động 19:00 UTC+7
Xem thời gian trong múi giờ của bạn!
Phiên bản T4.6 Legends (3 Tộc)
Cỡ bản đồ 401×401
Ngôn ngữ Tất cả ngôn ngữ được hỗ trợ
Chuyển vàng tới từ mọi máy chủ
Chuyển vàng đi chỉ sang các máy chủ T4.6
Tốc độ 5x (lần nhanh)
Tốc độ hành quân 2x (lần nhanh hơn)
Bảo vệ tân thủ 2 ngày
Mở rộng tân thủ 2 ngày
Cổ vật xuất hiện 13.11.2021*
Bản thảo xây dựng xuất hiện 01.12.2021*
Natar xây xong WW 05.01.2022*

*Xin lưu ý ngày xuất hiện Cổ vật và Bản thảo xây dựng được tính làm tròn dựa trên vòng đời của máy chủ, và ngày thực tế có thể xê dịch +/- 1~2 ngày so với ngày ghi bên trên.

Hãy mài sắc thanh kiếm của bạn và bỏ sẵn cung tên vào bao, cuộc chiến đã tới gần lắm rồi!

Đừng quên theo dõi lịch biểu về máy chủ khác và các sự kiện của chúng tôi tại: Monthly Calendar!

Tham gia cộng đồng của chúng tôi trên kênh Discord chính thức để cùng trao đổi về những diễn biến xảy ra trên máy chủ này!

Đội ngũ Travian: Legends của bạn.

 
 
 

ARABICS 6 (X1): THÔNG TIN MÁY CHỦ – 07.10.2021

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng máy chủ ARABICS 6 sẽ khởi động vào ngày 07.10.2021 lúc 19:00 GMT+7.

Thông tin chung về máy chủ: ts6.x1.arabics.travian.com
Ngày khởi động 07.10.2021
Giờ khởi động 19:00 GMT+7
Xem thời gian trong múi giờ của bạn!
Phiên bản T4.6 Legends (3 Tộc)
Cỡ bản đồ 401×401
Chuyển vàng tới từ mọi máy chủ
Chuyển vàng đi chỉ sang các máy chủ T4.6
Tốc độ 1x (lần nhanh)
Bảo vệ tân thủ 5 ngày
Mở rộng tân thủ 3 ngày
Cổ vật xuất hiện 05.01.2022*
Bản thảo xây dựng xuất hiện 05.04.2022*
Natar xây xong WW 14.06.2022*

*Xin lưu ý ngày xuất hiện Cổ vật và Bản thảo xây dựng được tính làm tròn dựa trên vòng đời của máy chủ, và ngày thực tế có thể xê dịch +/- 1~2 ngày so với ngày ghi bên trên.

Hãy mài sắc thanh kiếm của bạn và bỏ sẵn cung tên vào bao, cuộc chiến đã tới gần lắm rồi!

Đừng quên theo dõi lịch biểu về máy chủ khác và các sự kiện của chúng tôi tại: Monthly Calendar!

Đội ngũ Travian: Legends của bạn

Travian: Tides of Conquest – tốc độ x2 – thông tin các máy chủ

Sau lượt máy chủ x1máy chủ x3, bây giờ cùng tới với lượt máy chủ thứ 3 của Travian: Tides of Conquest.

Thông tin chung
Liên kết tới các máy chủ
(links sẽ có hiệu lực khi máy chủ bắt đầu)
America toc.x2.america.travian.com
Arabics toc.x2.arabics.travian.com
Asia toc.x2.asia.travian.com
Europe toc.x2.europe.travian.com
International toc.x2.international.travian.com
Ngày giờ bắt đầu America – 12/10 – 23h00 UTC+7
Arabics – 12/10 – 19h00 UTC+7
Asia – 12/10 – 15h00 UTC+7
Europe – 12/10 – 21h00 UTC+7
International – 14/10 – 22h00 UTC+7
Bản đồ Châu Âu cổ đại
Cỡ bản đồ 401×401
Ngôn ngữ trong game tất cả
Tốc độ 2x nhanh hơn
Bộ lạc 5 tộc (Romans, Gauls, Teutons, Egyptians, Huns)
Kiểu chiến thắng Điểm chiến thắng
Thiết lập Phiên bản 4.6 – Điểm chiến thắng ở làng – Thành phố – Tháp canh – Chinh phục kiểu mới – Biểu ngữ liên minh ➡️ xem chi tiết ⬅️
Thời gian phụ thuộc
Thời lượng vòng đấu 120 ngày
Bảo vệ tân thủ 3 ngày
Mở rộng tân thủ 3 ngày
Đồ cấp 2 của Tướng sau ~25 ngày
Đồ cấp 3 của Tướng sau ~55 ngày
Chuyển vàng
Chuyển vàng tới (Gold Transfer Link) từ mọi máy chủ
Chuyển vàng đi (Gold Transfer Link) tới mọi máy chủ 4.6 (ngoại trừ Tournament)

Xem toàn bộ lịch biểu tại ĐÂY và bộ tính năng của ToC tại đây.

Bạn đã sẵn sàng cho trận chiến rồi chứ?

Đội ngũ Travian:Legends