New Year’s Special 2024 ~ Bộ tính năng

🧭 Các tính năng chung của New Year’s Special 2024 🧭
Bản đồ 

Châu Âu cổ đại với 87 vùng. Cổ vật sẽ xuất hiện trong vùng của chúng ngay khi có vị trí hợp lệ thích hợp. Không cho phép di chuyển qua rìa bản đồ. 

Điều kiện giành chiến thắng
Liên minh đầu tiên xây dựng được Kỳ quan đạt cấp 100 sẽ được công bố là nhà vô địch của thời đại.
Tộc
Travian: New Year’s Special 2024 có 6 tộc:

 • Tộc Ai Cập
 • Tộc Hung
 • Tộc Teuton
 • Tộc Gaul
 • Tộc Roman
 • Tộc Sparta
Nối quân
– không giới hạn với các tài nguyên – Sử dụng Vàng giới hạn ở mức 50 Vàng mỗi ngày cho mỗi làng. Có thể xem thêm thông tin tại đây.
Chuyển tiếp quân 
. Có thể xem thông tin chi tiết về cách chuyển tiếp quân tại đây.

Khi bạn chuyển tiếp quân từ một làng bến cảng có sẵn tàu, bạn có thể cung cấp quân tiếp viện đã chọn cho tàu của mình để chúng di chuyển nhanh hơn. Tính năng này chỉ hoạt động nếu bạn chuyển tiếp quân tiếp viện từ bến cảng này sang bến cảng khác. Không quan trọng là quân lính đó thuộc về bạn hay người chơi khác, hoặc chúng có nguồn gốc từ một bến cảng hay một làng thông thường. Sau khi quân tiếp viện đến bến cảng mục tiêu, các tàu sẽ lập tức xuất hiện trở lại ở làng bến cảng. 

Khởi đầu nâng cao

 • Làng đầu tiên của bạn sẽ bắt đầu với tất cả các mỏ khai thác cấp 5.
 • Bạn sẽ sở hữu sẵn sáu dân khai hoang và số CP (điểm văn hóa) đủ để khai hoang thêm hai làng nữa.
 • Không thể khai hoang các vùng đất 15 mỏ lúa và 9 mỏ lúa làm làng thứ hai và thứ ba.
 • Bạn sẽ được cấp số điểm văn hóa để khai hoang hai làng và 75% số điểm văn hóa chênh lệch cần thiết để khai hoang làng thứ tư (thanh đo sẽ được lấp đầy 3/4).
 • Hai làng đầu tiên bạn khai hoang sẽ tự động có tất cả các mỏ khai thác cấp 5 (các làng tiếp theo được khai hoang sẽ có những mỏ khai thác cấp 0 như thường lệ).
Không có liên bang 
Travian: New Year’s Special 2024 là một trận chiến đỉnh cao, nơi mọi người chỉ chiến đấu vì liên minh của chính mình. Các thỏa thuận ngoại giao chỉ giới hạn ở thỏa thuận đình chiến và thỏa thuận về chiến tranh.
⚓ Bến cảng và tính năng tìm đường mới ⚓
Bến cảng
Bạn sẽ có thể xây dựng bến cảng tại các làng nằm trên bờ biển bên cạnh “các vùng nước sâu”. Với bến cảng, bạn sẽ có thể gửi tàu buôn và tàu chiến  đến các bến cảng khác. 
Tìm đường 
 • Việc di chuyển bằng tàu chỉ có thể thực hiện giữa các bến cảng.
 • Để rời khỏi bến cảng, cả tàu buôn lẫn tàu chiến đều sẽ mất 20 phút với tốc độ 1x. Với các tốc độ khác, thời gian đó sẽ được chia cho tốc độ của thế giới trò chơi. Vậy, với tốc độ 5x, thời gian đến đích sẽ là 4 phút.
Tàu buôn
 
Tàu buôn giúp gia tăng năng suất buôn bán cho làng bến cảng của bạn. Chúng không cần phải có lái buôn để chuyển giao tài nguyên và không bị giới hạn ở 20 đơn vị lính.

Khi di chuyển giữa các bến cảng, tàu buôn di chuyển với tốc độ 12 ô mỗi giờ ở những thế giới trò chơi tốc độ 1x đối với tất cả các tộc (thế giới trò chơi tốc độ khác sẽ áp dụng tốc độ di chuyển này chia cho tốc độ thế giới trò chơi).

Công suất cơ bản của tàu buôn với mỗi tộc như sau:

 • Tộc Gaul: 2.750 tài nguyên
 • Tộc Teuton: 3.000 tài nguyên
 • Tộc Roman: 2.500 tài nguyên
 • Tộc Ai Cập: 2.500 tài nguyên
 • Tộc Sparta: 2.750 tài nguyên
 • Tộc Hung: 3.000 tài nguyên

Hệ số công suất tốc độ, tiền thưởng liên minh và tiền thưởng phòng thương mại sẽ được áp dụng cho tàu buôn.

Tàu chiến và tàu chiến nghi trang
 
Tàu chiến và tàu chiến nghi trang được dùng để gửi quân (tấn công, cướp bóc, khai hoang và tiếp viện) với tốc độ không đổi là 12 ô mỗi giờ trên các thế giới trò chơi tốc độ 1x. Tàu chiến có thể chở số lượng lính không giới hạn thuộc về một làng. Tàu chiến nghi trang rất giống với tàu chiến nhưng chỉ có thể chở tối đa 60 đơn vị lính. Mọi phần thưởng di chuyển (vật phẩm của tướng, võ đài và cổ vật) cũng sẽ áp dụng cho các lượt di chuyển của tàu.
Thông tin thêm… Có thể xem thêm thông tin chi tiết về bến cảng tại các trang sau đây:

🏆 Kỳ quan, cổ vật và bản kế hoạch xây dựng 🏆
Cổ vật
Cổ vật sẽ xuất hiện trong vùng của chúng ngay khi có vị trí hợp lệ thích hợp. Nếu không còn chỗ, cổ vật có thể xuất hiện ở vùng lân cận.

Mỗi vùng sẽ chứa một cổ vật thuộc về khu vực đó. Có thể xem bản đồ cổ vật tại đây.

Kỳ quan
13 Kỳ quan sẽ xuất hiện và có sẵn ngay từ đầu. Một số Kỳ quan sẽ là bến cảng. Việc xây dựng Kỳ quan chỉ có thể thực hiện khi có bản kế hoạch xây dựng.
Bản kế hoạch xây dựng
Bản kế hoạch xây dựng dự kiến sẽ xuất hiện vào thời điểm thích hợp quanh các tọa độ định sẵn.
Thông tin thêm… Có thể xem thêm thông tin chi tiết về cổ vật, bản kế hoạch xây dựng và Kỳ quan tại các trang sau đây:

🏠 Xuất hiện và Khai hoang 🏠
Xuất hiện
Quá trình xuất hiện sẽ bắt đầu từ vị trí trung tâm giống như trong các thế giới trò chơi thông thường và sẽ tính đến góc phần tư đã chọn khi đăng ký chơi. Bạn xuất hiện càng muộn thì làng của bạn có thể sẽ xuất hiện càng xa trung tâm.
Khai hoang làng thứ hai (thay đổi tộc) 
 
Bạn có thể chọn tộc của làng thứ hai của mình cho nơi đầu tiên bạn khai hoang.

 • Giờ đây, người chơi chỉ có thể chọn tộc một lần với các dân khai hoang cho sẵn theo tính năng khởi đầu nâng cao.
 • Nếu người chơi gửi đi đồng thời cả hai nhóm dân khai hoang, họ có thể chọn một tộc cho cả hai nhóm đó, nhưng chỉ nhóm đầu tiên đến nơi sẽ mang một tộc khác; nhóm còn lại sẽ thuộc tộc mặc định của tài khoản.
 • Tính năng thay đổi tộc chỉ hoạt động với khu vực khai hoang thành công đầu tiên từ làng ban đầu của bạn. Hãy chắc chắn là những dân khai hoang mang tộc khác của bạn sẽ đến các tọa độ cần thiết đầu tiên!
 • Nếu khai hoang thành công nhưng rồi làng đã khai hoang bị phá hủy, thì tính năng này sẽ không được bật lại.
Khai hoang các làng khác
Khi khai hoang một làng mới, làng được tạo sẽ thuộc về tộc của làng người khai hoang.
Khai hoang bằng tàu
Bạn chỉ có thể gửi dân khai hoang của mình lên tàu để thành lập làng mới nếu mục tiêu nằm trên bờ biển. 
Vị trí khai hoang
Toàn bộ bản đồ sẽ được mở khóa ngay từ đầu để phục vụ việc khai hoang.
🔱 Chinh phục 🔱
Làng
Khi chinh phục một làng thuộc về tài khoản của một bộ tộc khác, thì làng vẫn giữ nguyên tộc đó. Các công trình đặc trưng của từng tộc sẽ được giữ lại, trừ khi chúng bị phá hủy trong trận đánh. Tài khoản của bạn sẽ tiếp tục là bộ tộc mà bạn đã chọn khi đăng ký.
Tộc Natar
Khi chinh phục một làng người Natar, làng đó sẽ thuộc về bộ tộc của làng của thủ lĩnh.
Chiếm làng giữ nguyên tộc
Có thể xem mô tả đầy đủ về tính năng này tại đây: Chiếm làng giữ nguyên tộc
🌊 Các vấn đề khác 🌊
Hủy lượt vận chuyển
Có thể hủy lượt vận chuyển của tàu buôn và lái buôn trong vòng 60 giây đầu tiên.
Các bến cảng trong map.sql 
Trạng thái bến cảng của làng được hiển thị trong map.sql. Để biết thêm thông tin về map.sql là gì, bạn có thể xem tại đây.
Mô tả và thống kê về vùng
Mô tả vùng đã được điều chỉnh cho phù hợp với bộ tính năng của New Year’s Special.

Hy vọng rằng bảng này sẽ giúp bạn nhanh chóng bắt đầu hành động trên các thế giới trò chơi New Year’s Special của chúng tôi. Hẹn gặp bạn ở chiến trường!

📊 16,524 views
+1
69
+1
5
+1
12