Thay đổi trong bản Chất lượng Cuộc sống: Dự định sắp tới của chúng tôi?

Sắp đến giữa thu rồi. Đã đến lúc thông báo cho các bạn về một số nội dung bản Chất lượng Cuộc sống mà chúng tôi đang nghiên cứu và dự định sẽ triển khai trong những tháng sắp tới.

Xin lưu ý: Mặc dù mục tiêu của chúng tôi chắc chắn là sẽ triển khai tất cả những thay đổi thú vị này, nhưng chúng tôi chưa thể đưa ra thông tin chính xác về thời điểm cụ thể cũng như trình tự mà các thay đổi này sẽ xuất hiện trong trò chơi.

Vì vậy, các bạn hãy theo dõi các nhật ký thay đổi sắp tới nhé. Biết đâu các bạn sẽ thấy một số thay đổi xuất hiện trong phần nhật ký tiếp theo? 😉

Kế hoạch có gì nào?

Sẽ có vô số thay đổi thuộc nhiều danh mục khác nhau nhằm cải thiện giao diện người dùng, nâng cao tính trực quan cho các hành động cụ thể, đổi mới câu chữ trong game và nói chung là tăng thêm phần thú vị cho thời gian bạn hoạt động trong trò chơi.

📜Thay đổi trong phần tổng quát làng 

Tính năng thông tin tổng quát làng trong Travian Plus sẽ có rất nhiều sự cải tiến.

Nhóm mới: tài nguyên

Thẻ “Nhà kho” sẽ được kết hợp vào một danh mục: “Tài nguyên”. Thẻ kết hợp này sẽ tiếp tục hiển thị các tài nguyên hiện có trong mỗi làng cũng như sức chứa của nhà kho và kho lúa. Ngoài ra, sẽ có hai thẻ phụ mới: thẻ “Sản lượng theo giờ” sẽ hiển thị sản lượng hàng giờ đối với mỗi tài nguyên của mỗi làng, và thẻ “Sức chứa” sẽ hiển thị sức chứa của nhà kho và vựa lúa hiện tại trong mỗi làng.

Thông tin mới: độ dài hàng chờ (hàng đợi)

Thẻ phụ “Huấn luyện” mới trong phần tổng quan làng sẽ hiển thị độ dài hàng đợi cho tất cả các công trình, gồm cả bệnh viện, trại lính và trại ngựa. Thẻ này sẽ nằm kế bên thẻ “Bệnh viện” trong danh mục “Quân đội”. 

📜Nâng cấp chợ

Tiếp theo cuộc đại tu các tuyến đường giao thương, các thẻ chợ khác cũng sẽ được cải tiến.

  • Năng suất của lái buôn sẽ hiển thị ở tất cả những nơi phù hợp có thể cần dùng đến.
  • Một cửa sổ bật lên mới sẽ xuất hiện để gửi và chào bán tài nguyên trên chợ.
  • Sẽ có dự đoán thu nhập từ các tài nguyên.
  • Phần tổng quan lái buôn đến và đi cũng như số lượt vận chuyển đều sẽ được cải tiến.

📜Cải thiện các hoạt động canh tác và cướp bóc

Các hoạt động canh tác và cướp bóc trong game cũng sẽ có sự cập nhật.

  • Một mục gợi ý mới sẽ hiển thị thời điểm sử dụng gần nhất của một danh sách farm cụ thể.
  • Không phải tính toán tỉ mỉ nữa! Ngay trong các báo cáo do thám sẽ hiển thị tổng số tài nguyên có thể cướp bóc.
  • Do vậy, các bạn sẽ có thể tìm kiếm những ốc đảo xinh xắn có nhiều thú hoang một cách dễ dàng hơn. Khi bạn di chuột lên ốc đảo, một gợi ý mới sẽ hiển thị thông tin về các thú hoang.
  • Điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng! Một nút mới giúp điều khiển tất cả! Phía trên cùng của toàn bộ các danh sách farm sẽ có thêm một nút mới, cho phép phát động chúng ngay lập tức!

📜Thao tác song song dành cho người chăm nom và người cùng chơi

Tất cả những ai chơi bằng tài khoản kép hoặc người trông nom đều hiểu rất rõ cảm giác này. Khi các bạn đang thực hiện những thao tác cụ thể trong một làng, và người cùng chơi của bạn đột nhiên thực hiện một thay đổi, điều này dẫn đến bỏ lỡ thời gian gửi, kho lúa bị tràn và các sự cố khác. Sau khi chúng tôi triển khai tính năng này, làng đang hoạt động sẽ được lưu theo mỗi phiên chơi. Nói cách khác, nhiều người chơi có thể cùng lúc quản lý tài khoản mà không làm phiền lẫn nhau! 

📜Các thay đổi khác

Dân số làng

Giờ đây, dân số làng sẽ được hiển thị bên cạnh tên làng đang hoạt động ở mục góc nhìn làng.

Từ ngữ giải thích cho các nhà kho và kho lúa

Khi bạn mở một kho lúa hoặc nhà kho, bạn sẽ có thể thấy sức chứa hiện tại của làng trong các kho lúa, kho lúa lớn, nhà kho và nhà kho lớn.

Mô phỏng trận đấu cho các báo cáo liên minh (do thám và chiến đấu)

Khi đã kích hoạt Travian Plus, người chơi có thể mô phỏng không chỉ cho báo cáo của chính mình mà còn cả báo cáo liên minh. Điều này sẽ bao gồm cả các báo cáo tấn công, phòng thủ và do thám.

+1
13
+1
2
+1
35