Glory of Sparta ~ Sơ lược về tất cả các đội quân Sparta

Đã sắp đến thời điểm chúng ta có cơ hội chơi thử bộ tộc mới này trên các chiến trường của Travian: Glory of Sparta. Hãy cùng tóm tắt lại những thông tin đã biết về bộ tộc mới nhé.

Hãy xem video này để chiêm ngưỡng sự xuất hiện của bộ tộc mới hùng mạnh!

Bạn cũng sẽ thấy dưới đây là một bảng thông tin tổng hợp để kiểm tra các thông số đội quân và chọn ra những thông số phù hợp nhất với chiến lược cho tương lai của bạn!

Các đội quân Sparta – Bảng thông tin tổng hợp

Bộ binh hạng nặng
Tấn công Điều kiện tiên quyết
50 50 30 6 60 1 110 185 110 35 440 28:20 Nhà lính 1
Lính canh
Tấn công
0 40 22 9 0 1 185 150 35 75 445 20:32 Lò rèn 1

Học viện 1

Lính khiên
Tấn công
40 85 45 8 40 1 145 95 245 45 530 32:16 Lò rèn 1

Học viện 5

Twinsteel Therion
Tấn công
90 55 40 6 50 1 130 200 400 65 795 35:12 Lò rèn 5

Học viện 10

Kỵ binh Elpida
Tấn Công
55 120 90 16 110 2 555 445 330 110 1440 46:56 Chuồng ngựa 1

Học viện 5

Lính nghiền Corinthia
Tấn Công
195 80 75 9 80 3 660 495 995 165 2315 57:12 Chuồng ngựa 10

Học viện 5

Trục phá thành
Tấn Công
65 30 80 4 0 3 525 260 790 130 1705 1:17:00 Xưởng 1

Học viện 10

Máy Bắn Đá
Tấn Công
50 60 10 3 0 6 550 1240 825 135 2750 2:45:00 Xưởng 10

Học viện 15

Ephor
Tấn công
40 60 40 4 0 4 33450 30665 36240 13935 114290 21:32:30 Binh trường 10

Học viện 20

Dân khai hoang
Tấn công
10 80 80 5 3000 1 5115 5580 6045 3255 19995 9:28:20 Không có
+1
97
+1
23
+1
37