AMERICA 30 (X3): THÔNG TIN MÁY CHỦ – 18.01.2022

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng máy chủ AMERICA 30 sẽ khởi động vào ngày 18.01.2022 lúc 24:00 UTC+7.

Thông tin chung về máy chủ: ts30.x3.america.travian.com
Ngày khởi động 18.01.2022
Giờ khởi động 24:00 UTC+7
Xem thời gian trong múi giờ của bạn!
Phiên bản T4.6 Legends (3 Tộc)
Cỡ bản đồ 401×401
Ngôn ngữ Tất cả ngôn ngữ được hỗ trợ
Chuyển vàng tới từ mọi máy chủ
Chuyển vàng đi chỉ sang các máy chủ T4.6
Tốc độ 3x (lần nhanh)
Bảo vệ tân thủ 3 ngày
Mở rộng tân thủ 3 ngày
Cổ vật xuất hiện 17.02.2022*
Bản thảo xây dựng xuất hiện 19.03.2022*
Natar xây xong WW 23.04.2022*

*Xin lưu ý ngày xuất hiện Cổ vật và Bản thảo xây dựng được tính làm tròn dựa trên vòng đời của máy chủ, và ngày thực tế có thể xê dịch +/- 1~2 ngày so với ngày ghi bên trên.

Hãy mài sắc thanh kiếm của bạn và bỏ sẵn cung tên vào bao, cuộc chiến đã tới gần lắm rồi!

Đừng quên theo dõi lịch biểu về máy chủ khác và các sự kiện của chúng tôi tại: Monthly Calendar!

Đội ngũ Travian: Legends của bạn.

+1
3
+1
1
+1
0