NYS EUROPE X1: THÔNG TIN MÁY CHỦ – 13.01.2022

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng máy chủ NYS EUROPE X1 sẽ khởi động vào ngày 13.01.2022 lúc 22:00 UTC+7.

Thông tin chung
Liên kết tới máy chủ nys.x1.europe.travian.com
Ngày khởi động 13.01.2022
Giờ bắt đầu 22:00 UTC+7
Check your local time here!
Phiên bản và Bộ tộc T4.6 Legends ()
Cỡ bản đồ 401×401
Kiểu chiến thắng xây Kỳ Quan
Tốc độ 1x speed
Thời gian phụ thuộc tốc độ máy chủ
Bảo vệ tân thủ 5 ngày
Mở rộng tân thủ 3 ngày
Cổ vật sau 90 ngày
Bản thảo xây dựng sau 180 ngày
Natar xây xong WW sau 250 ngày
Đồ cấp 2 của Tướng sau 70 ngày (+- 24h)
Đồ cấp 3 của Tướng sau 140 ngày (+-24h)
Hệ số tốc độ
Huấn luyện lính 1x speed
Nâng cấp công trình 1x speed
Sản xuất tài nguyên 1x speed
Di chuyển lính 1x speed
Thời lượng đấu giá 24 giờ
Bức tranh nghệ thuật (tối đa) 2000 CP
Đếm ngược bức tranh và Xô nước 24 giờ
Ăn mừng nhỏ (tối đa) 500 CP
Ăn mừng lớn (tối đa) 2000 CP
Thời gian ăn mừng 24 giờ
Điểm văn hóa để mở làng mới Xem tại bảng sau: tại đây
Đếm ngược dùng Cổ vật 24 giờ
Tính năng bổ sung
Hợp nhất lính & Chuyển tiếp lính KHÔNG
Bản cập nhật chất lượng cuộc sống Có (xem đây)
Thay đổi cân bằng game mới Có (xem đây)
Tính năng về vàng
Thời lượng gói Plus và tăng năng suất 7 ngày
Chuyển vàng tới từ mọi máy chủ
Chuyển vàng đi tới mọi máy chủ 4.6 trừ Tournament

Thời gian để mài bén lưỡi gươm và chiến đấu cho mỏ lúa 18c đã tới! Hẹn gặp bạn tại trận mạc

+1
3
+1
1
+1
0