AMERICA 7 (X1): THÔNG TIN MÁY CHỦ – 21.10.2021

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng máy chủ AMERICA 7 sẽ khởi động vào ngày 21.10.2021 lúc 23:00 UTC+7.

Thông tin chung về máy chủ: ts7.x1.america.travian.com
Ngày khởi động 21.10.2021
Giờ khởi động 23:00 UTC+7
Xem thời gian trong múi giờ của bạn!
Phiên bản T4.6 Legends (3 Tộc)
Cỡ bản đồ 401×401
Chuyển vàng tới từ mọi máy chủ
Chuyển vàng đi chỉ sang các máy chủ T4.6
Tốc độ 1x (lần nhanh)
Bảo vệ tân thủ 5 ngày
Mở rộng tân thủ 3 ngày
Cổ vật xuất hiện 19.01.2022*
Bản thảo xây dựng xuất hiện 19.04.2022*
Natar xây xong WW 28.06.2022*

*Xin lưu ý ngày xuất hiện Cổ vật và Bản thảo xây dựng được tính làm tròn dựa trên vòng đời của máy chủ, và ngày thực tế có thể xê dịch +/- 1~2 ngày so với ngày ghi bên trên.

Hãy mài sắc thanh kiếm của bạn và bỏ sẵn cung tên vào bao, cuộc chiến đã tới gần lắm rồi!

Đừng quên theo dõi lịch biểu về máy chủ khác và các sự kiện của chúng tôi tại: Monthly Calendar!

Đội ngũ Travian: Legends của bạn.

 
 
 
+1
1
+1
2
+1
4