Travian: Legends 4.6 ~ Alles wat je moet weten

Het wachten is eindelijk voorbij! Na een jaar hard werken, zijn we klaar om een epische mijlpaal te onthullen: Travian: Legends Versie 4.6.

Groot nieuws, nietwaar? Op dit moment vraag je je waarschijnlijk af waar dit allemaal over gaat en wanneer het gaat gebeuren. Laten we beginnen met wanneer. Deze nieuwe versie zal actief zijn op alle nieuwe speelwerelden die op of na 15 maart 2021 starten! Deze verandering zal een positieve impact hebben op de manier waarop de community met het spel omgaat. Het zal makkelijker worden nieuwe vrienden te ontmoeten en over het algemeen zal het de Travian: Legends-ervaring nog leuker maken!

separator.png

 

NIEUWE TECHNOLOGIE

Na het testen op de PTR en de 7-daagse server zijn we klaar om een nieuwe backend-technologie te implementeren die het ontwikkelingsteam in staat stelt flexibeler te zijn als het gaat om functies uitrollen, schalen en speelwerelden beheren. Daardoor zal het spel nog stabieler worden.

separator.png

 

REGIO’S EN STAMMEN

Het is tijd om afscheid te nemen van lokale domeinen. Na een paar jaar testen, hebben we besloten over te schakelen op een regionale aanpak. Vanaf 15 maart zullen de servers worden samengevoegd in 5 regio’s: Amerika, Azië, Arabië en Europa (liefkozend de fantastische 4 genoemd) met 3 stammen, en Internationaal met 5 stammen.

01_regions.png

Omdat we beseffen dat sommigen van jullie erg gehecht zijn aan de lokale domeinen, hebben we besloten om vanaf 15 februari een extra ronde van de 1x server voor elk lokaal domein te starten. Je kunt alle startdata vinden op de communitykalender.

Om deze verandering te ondersteunen, zullen we ook de registratie- en loginpagina’s updaten, zodat je een beter overzicht krijgt en je favoriete regio kunt kiezen om in te spelen.

separator.png

KAARTGROOTTE

Met versie 4.6 zullen alle speelwerelden – ook de internationale – onze kleine kaart krijgen (afmetingen: 401 velden x 401 velden). Geen paniek. Wij zijn ons ervan bewust dat één van jullie grootste zorgen met de kleine kaart de beschikbaarheid van goede croppers is. Maak je geen zorgen, we hebben dit onder controle! We hebben de beschikbaarheid van de 9 en 15-croppers verhoogd zodat je je comfortabel kunt vestigen. En om later te veroveren natuurlijk.

02_map.png

separator.png

INTERFACETAAL

Vanaf 15 maart zal de spelinterface van elke nieuwe speelwereld beschikbaar zijn in de taal van jouw voorkeur! Geen Google Translate meer voor het lezen van gebouwbeschrijvingen of wat dan ook in de gebruikersinterface.

03_language.png

En het spreekt voor zich dat je in elke nieuwe regionale speelwereld de klantenservice kunt bereiken in de taal van je voorkeur.

 

SERVERROTATIE

Ons doel voor de overgang naar een regionale opzet is het aanpakken van een paar zorgen die door de jaren heen door de community naar voren zijn gebracht, zoals de algemene speelwereldbevolking en de startfrequentie van de speelwereld.

Met deze wijziging worden beide problemen tegelijk aangepakt. Maar de kers op de taart is dat we ook meer variatie kunnen bieden als het gaat om de snelheid van de speelwereld.

Standaard zal elke regio speelwerelden hebben met de volgende snelheidsfactoren: 1x, 3x, 5x, 10x.

 

 

De serverrotatie zal als volgt zijn:

●     1x Amerika, Arabië & Azië (5 weken rotatie)

●     1x internationaal & Europa (4 weken rotatie)

●     5x – 10x Amerika, Arabië, Azië Internationaal & Europa (32 weken rotatie)

●     3x Amerika, Arabië & Azië (15-16 weken rotatie)

●     3x internationaal & Europa (8 weken rotatie)

 

Ter verduidelijking: wat betekent een 5 weken rotatie?

 

04_calendar.png

 

Je moet het je voorstellen als een kalender. In de eerste week van de maand start er een 1x server voor Amerika; in de tweede week 1x voor Azië, enzovoort. In de eerste week van de volgende maand – dat is de 5e week – zal er geen enkele start zijn voor een ‘Fantastische 4’-regio. Terwijl in week 6 de rotatie van de ‘Fantastische 4’ weer zal beginnen. Klinkt dat logisch?

Als je goed hebt gelezen, heb je misschien gemerkt dat de regio 3x Internationaal een 8 weken rotatie heeft, in plaats van de gebruikelijke 16 weken. Dit betekent dat er in de internationale regio twee speelwerelden met 3x snelheid naast elkaar zullen bestaan.

Dat is het rotatiemechanisme in een notendop. Het klinkt misschien verwarrend, maar zodra de begindata van de speelwerelden beschikbaar zijn, zullen wij ze publiceren op de communitykalender en zal alles veel duidelijker zijn.

De serverrotatie is geen strikt schema. We kunnen de frequentie van servers verhogen in functie van de noden van de gemeenschap of servers uitstellen om plaats te maken voor speciale servers zoals Tournament of de Annual Special.

separator.png

 

VREDES

Wij weten dat wereldvredes een gevoelig onderwerp zijn, en natuurlijk zal de overgang naar deze nieuwe regionale aanpak een zichtbaar effect hebben. Hoewel wij het belang van lokale vieringen en feestdagen waarderen, moeten wij ook voorkomen dat er elke maand een vrede is. Daarom willen wij vanaf het begin de zaken rechtzetten en je nu al vertellen welke vredes in welke regio zullen plaatsvinden. Hieronder zie je een mooie verklarende tabel.

05_truces.png

Nu is het eindelijk tijd om te praten over de gameplayveranderingen die ALLEEN op deze nieuwe regionale speelwerelden zullen worden doorgevoerd. Dit is het moment waar jullie op hebben gewacht.

separator.png

 

NIEUW OPDRACHTENSYSTEEM

Na enkele tests en enkele aanpassingen is de tijd gekomen om het nieuwe opdrachtensysteem officieel wereldwijd vrij te geven.

06_tasksystem.png

NIEUW OPDRACHTENSYSTEEM

Na enkele tests en enkele aanpassingen is de tijd gekomen om het nieuwe opdrachtensysteem officieel wereldwijd vrij te geven.

Als je er nog niet bekend mee bent; het nieuwe opdrachtensysteem bevat veel verschillende opdrachten die gedurende het spel kunnen worden voltooid, niet alleen aan het begin zoals in het huidige systeem het geval is. Elk dorp heeft specifieke opdrachten die moeten worden uitgevoerd, evenals algemene taken voor het hele account. Elke opdracht heeft meerdere niveaus die bereikt kunnen worden.

Bijvoorbeeld: een speler moet een Hoofdgebouw van niveau 1 bouwen, het dan uitbreiden naar niveau 3 en dan naar niveau 7, enzovoort.

Beloningen zijn vereenvoudigd in vergelijking met het oude opdrachtensysteem. De beloning voor een volbrachte opdracht is altijd een bepaalde hoeveelheid grondstoffen (evenveel van elk type grondstof) en ervaring voor de held. De grootte van de beloning hangt van een paar factoren af:

●     Elk type opdracht heeft zijn eigen vermenigvuldigingsfactor

●     Elke volgende opdracht van hetzelfde type geeft een grotere beloning

●     Het niveau van de held geeft een extra bonus voor alle beloningen

De feedback die wij verzameld hebben van de testwerelden en van de nieuwjaarsspecial heeft ons ertoe gebracht enkele substantiële wijzigingen in het systeem door te voeren, die resulteerden in het afzwakken van het krachtige vroege spel van de Egyptenaren, het lichtjes afzwakken van wat wij de ‘raadhuisgerichte strategie’ noemen en het stimuleren van een gezondere productiegerichte aanpak.

Wat de opdrachten betreft, kun je de volgende wijzigingen verwachten:

Taak Oude niveaus Nieuwe niveaus
Alle houthakkers Niveau 2 (4, 7, 10) Niveau 2, 3, 5, 8, 10
Alle kleivelden Niveau 2 (4, 7, 10) Niveau 2, 3, 5, 8, 10
Alle graanvelden Niveau 2 (4, 7, 10) Niveau 2, 3, 5, 8, 10
Alle ijzermijnen Niveau 2 (4, 7, 10) Niveau 2, 3, 5, 8, 10
Raadhuis Niveau 1, 3, 7, 12, 20 Niveau 1, 10, 20

De kosten van Egyptische kolonisten zijn als volgt gewijzigd:

Waarde Oude prijs Nieuwe prijs
Hout 4560 5040
Klei 5890 6510
Ijzer 4370 4830
Graan 4180 4620
 

Lijkt de afzwakking te klein? Om kolonisten te trainen, zullen de Egyptenaren nu ook een hoger level pakhuis nodig hebben in vergelijking met vroeger. Dit zal idealiter alle stammen gelijk maken als het aankomt op de strijd voor goede croppers in het vroege spel.

Aanvullende informatie over het nieuwe opdrachtensysteem vind je hier.

Dit is niet 100% definitief. We zullen in de toekomst nog meer opdrachten toevoegen en bijstellen. We hebben al enkele leuke ideeën verzameld uit de laatste enquête en we zouden graag nog meer gegevens analyseren zodra verschillende speelwerelden van start gaan met het nieuwe opdrachtensysteem. Deze veranderingen zullen niet in maart plaatsvinden, maar later dit jaar.

separator.png

VERANDERINGEN VOOR OASES IN HET VROEGE SPEL

Het vroege spel is een essentiële fase; het legt de basis voor de toekomst van je rijk. In de loop der jaren hebben wij een toenemend aantal niet-zo-eerlijke technieken gezien om de vroege start van – laten we ze vrienden noemen – te stimuleren.

07_oasis.png

Dankzij de hulp en het harde werk van de Ambassadeurs denken we dat we een goede oplossing hebben gevonden die geen invloed zal hebben op de normale gameplay, maar wel een einde zal maken aan bepaalde gedragingen die als oneerlijk worden beschouwd door de meerderheid van de community.

Laten we de huidige situatie rond oases analyseren:

  • Oases hebben grondstoffen aan het begin van de speelwereld.
  • Oases hebben een ‘verschijningsset’ van natuurtroepen.

Wat gaan we veranderen?

  • Oases verschijnen zonder grondstoffen.

●      Elke keer als een natuurtroep wordt gedood, wordt een bepaalde buit aan de heldinventaris toegevoegd, afhankelijk van de hoeveelheid natuurtroepen.

●      Deze extra buit zal duidelijk worden aangegeven in de aanvals-/overvalsrapportage.

●      De productie van grondstoffen in oases begint zodra alle dieren die oorspronkelijk verschenen in de oase zijn verwijderd, hetzij door gevechten of door gevangenneming.

●      Opmerking: De held hoeft niet aan het gevecht deel te nemen. De beloning wordt zelfs toegekend als alle aanvallers (inclusief de held) gedood worden.

separator.png

 

GEBOUWEN HERSCHIKKEN

Ja, ja, ja! We weten dat jullie graag het dorp van andere spelers veroveren, maar we weten ook dat jullie soms echt niet blij zijn met de posities van gebouwen. Dat is verleden tijd! Voor 20 goud kun je alle gebouwen per dorp één keer herschikken naar de positie van je voorkeur. Neem je tijd en plaats ze waar je ze echt wilt hebben. Zodra je de nieuwe indeling van je dorp opslaat, wordt het Goud afgeschreven.

08_rearrange.gif

separator.png

 

VAKANTIEMODUS VERANDERT

Ook dit is een controversieel onderwerp dat grondig is besproken met de Ambassadeurs Hoewel wij van mening zijn dat de vakantie-modus noodzakelijk is, erkennen wij ook dat deze gemakkelijk kan worden misbruikt om anderen te verhinderen normaal te spelen. Met behulp van de community, de ambassadeurs en de ontwikkelaars hebben we besloten om extra restricties toe te voegen bovenop de bestaande.

09_vacation.png

De volgende restricties zullen in versie 4.6 worden ingevoerd:

  • Als de vakantiemodus start, wordt er een wachttijd van 12 uur toegevoegd zodra de vakantiemodus wordt afgebroken.

●      Er wordt een wachttijd van 12 uur toegevoegd aan ‘Start vakantiemodus’ zodra de vakantie eindigt (gepland of na te zijn afgebroken).

●      Het aantal vakantiedagen wordt teruggebracht tot 15, gedeeld door de snelheid van de server.

●      Het betreden van de alliantiedonatiepagina tijdens de vakantie leidt de speler naar de pagina ‘Vakantiemodus afbreken’ (net als alle andere bestrafte handelingen).

●      Het veroveren van een oase in de laatste 48 uur, zorgt ervoor dat de speler de vakantiemodus niet kan activeren. De speler kan in vakantiemodus gaan zodra de oase langer dan 48 uur geleden veroverd is of weer verloren is gegaan.

separator.png

NIEUW GEBOUW: VELDHOSPITAAL

10_hospital.png

Vereisten: Academie niveau 15, Hoofdgebouw niveau 10.

In het Veldhospitaal kun je gewonde troepen behandelen, zodat ze weer deel kunnen uitmaken van je leger. Dit leidt tot een sneller herstel van de verliezen na grote veldslagen. Genezen is niet goedkoper; de kosten zijn dezelfde als voor het trainen van nieuwe eenheden. De genezingstijd voor gewonde troepen is echter de helft van de tijd voor het trainen van een nieuwe eenheid.

 

Wat zijn ‘gewonde’ troepen ?

●     Wanneer eenheden uit een dorp met een Veldhospitaal deelnemen aan de strijd, keert 40% van hun verliezen terug naar het dorp als gewonde troepen.

●     Dit werkt in alle gevechten, of ze nu aanvielen, verdedigden of een andere slag versterkten.

●     Het gebruik van verbanden (helditems) heeft hier geen invloed op. Bijvoorbeeld: als het leger 100 verliezen had en de held 33 verbanden gebruikte, worden 33 eenheden hersteld en zijn er 40 gewond.

●     Belegeringsmachines, kolonisten en leiders kunnen niet gewond raken. Het Veldhospitaal heeft ook geen effect op de held.

●     Troepen die gedood worden bij het ontsnappen uit vallen, raken ook niet gewond.

●     Alleen eenheden uit een dorp dat op het moment van het gevecht een Veldhospitaal heeft, kunnen gewond raken. Anders sterven ze zoals gewoonlijk.

  • Gewonde eenheden kunnen niet vechten, maar verbruiken ook geen graan.

 

Hoe kun je gewonde troepen genezen?

Het Veldhospitaal heeft een wachtrij die op dezelfde manier werkt als de trainingswachtrij in de barakken of stallen. Het genezen van een eenheid kost hetzelfde als het trainen van een nieuwe eenheid van dat type. De genezingstijd hangt af van het niveau van het Veldhospitaal en is de helft zo lang als training. Bijvoorbeeld: een Veldhospitaal op niveau 5 geneest eenheden in de helft van de tijd waarin een barak/stal op niveau 5 nieuwe eenheden zou opleiden.

Het Veldhospitaal wordt echter niet beïnvloed door bonussen op de trainingstijd (zoals helduitrusting, artefacten of alliantiebonus). Zowel infanterie als cavalerie worden in dezelfde wachtrij genezen.

Wat als je gewonde eenheden niet geneest?

Elke dag zal 10% van de eenheden sterven. Zodra je een eenheid toevoegt aan de wachtrij, zal die niet meer sterven.

Genezingsduur: een voorbeeld

Een barakken op niveau 20 bouwt een Waker van Ash in 80 seconden.

  • Een Veldhospitaal op niveau 20 geneest een gewonde Waker van Ash in de helft van de tijd, dus 40 seconden.

separator.png

WAT IS ER NIEUW IN DE GOUDWINKEL

Zoals je misschien al gemerkt hebt, hebben we onlangs de goudwinkel vernieuwd. Met de release van de regionale speelwerelden zullen promoties worden aangekondigd d.m.v. een melding in de buurt van de gouden munt. Bovendien krijg je kort nadat je je bij het spel aangemeld hebt een startpakket met goud aangeboden.

11_shopwarning.png

Een andere belangrijke verandering is dat we de prijzen van goudpakketten zullen standaardiseren. Sommigen zullen het verschil niet merken, terwijl anderen een algemene prijsdaling zullen zien.

goldprice_new.png

separator.png

 

GOUDTRANSFERLINK

Het standaardiseren van prijzen op alle speelwerelden biedt meer flexibiliteit als het gaat om het overdragen van goud binnen regio’s. Geen gepuzzel meer om uit te zoeken of jouw goudtransferlink geldig is voor een bepaalde server. Geen verwarring meer. Alle goudtransferlinks zullen in elke regio inwisselbaar zijn!

12_goldtransfer.png

Op de lange termijn is het ons doel om het inwisselen van goudtransferlinks te vergemakkelijken, misschien zelfs zonder dat e-mailadressen noodzakelijk zijn.

separator.png

 

STARTGOUD

In versie 4.6 zal de hoeveelheid startgoud aanzienlijk worden verhoogd. Op dit moment (met het nieuwe opdrachtensysteem) krijg je 10 goud aan het begin van de speelwereld. Met de release van de nieuwe versie en de regionale opzet zal dit worden verhoogd naar 130 goud. Echt, dit is geen typefout. Je leest het goed!

 

13_startinggold.png

separator.png

 

GOUDCLUB

De prijs van de Goudclub zal veranderen van 100 Goud in 200 Goud. En nee, we hebben het startgoud niet verhoogd om de extra kosten van de Goudclub te dekken. Dit heeft niks met elkaar te maken. Deze verandering zal worden toegepast op alle speelwerelden, ongeacht snelheid of loopduur. Dit betekent dat zelfs op snelle speelwerelden of speelwerelden die al een tijdje lopen, het activeren van de Goudclub evenveel zal kosten.

 

goldclub.png

separator.png

 

WERELDWIJDE VERANDERINGEN

Natuurlijk vergeten we de reeds lopende speelwerelden niet! Eén specifieke wijziging zal wereldwijd worden doorgevoerd. Dankzij jullie uitgebreide feedback heeft ons art-team de twee dingen aangepast die jullie het belangrijkste vonden wat betreft het uiterlijk van gebouwen.

Ons art-team heeft kleurschakeringen toegevoegd om de verschillen tussen muren en daken te versterken en het heeft enkele vormen en details aangepast om de herkenbaarheid van de verschillende gebouwen te vergroten.

Binnenkort zullen de vernieuwde afbeeldingen worden geïmplementeerd in zowel nieuwe startende speelwerelden met versie 4.6, als in de reeds lopende speelwerelden op versie 4.5.

 

14_artchanges.png

 
 
+1
105
+1
57
+1
45