AMERICA 8 (X1): START INFORMATION – 25.11.2021

אנו שמחים לבשר כי AMERICA 8 ייפתח בתאריך 25.11.2021 בשעה 17:00 UTC+0.

מידע כללי על עולם המשחק: ts8.x1.america.travian.com
תאריך התחלה 25.11.2021
שעת התחלה 17:00 UTC+0
גרסא T4.6 Legends (3 שבטים)
גודל מפה 401×401
שפות All
העברת זהב לשרת מכל עולמות המשחק
העברת זהב מהשרת רק לעולמות משחק בגרסא 4.6
מהירות 1x מהירות
אורך הגנת מתחיל 5 ימים
ניתן להאריך הגנת מתחיל ב 3 ימים
תאריך אוצרות 23.02.2022*
תאריך תכניות בנייה 24.05.2022*
הנטארים מתחילים לבנות פלא עולם בתאריך 02.08.2022*

*אנא שימו לב כי תאריכי האוצרות ותכניות הבנייה הינם מוערכים ולא מדויקים ומחושבים לפי אורך השרת. התאריך האמיתי יכול להשתנות ב-1/2 ימים.

אז חדדו את החרבות ומתחו את הקשותות, הקרב עומד להתחיל!

אל תשכחו לעקוב אחר העדכונים בנוגע לאירועים הקרובים בלוח השנה שלנו

צוות טרויאן.

AMERICA 50 (X5): START INFORMATION – 16.11.2021

אנו שמחים לבשר כי AMERICA 50 ייפתח בתאריך 16.11.2021 בשעה 17:00 UTC+0.

מידע כללי על עולם המשחק: ts50.x5.america.travian.com
תאריך התחלה 16.11.2021
שעת התחלה 17:00 UTC+0
גרסא T4.6 Legends (3 שבטים)
גודל מפה 401×401
שפות All
העברת זהב לשרת מכל עולמות המשחק
העברת זהב מהשרת רק לעולמות משחק בגרסא 4.6
מהירות 5x מהירות
אורך הגנת מתחיל 2 ימים
ניתן להאריך הגנת מתחיל ב 2 ימים
תאריך אוצרות 04.12.2021*
תאריך תכניות בנייה 22.12.2021*
הנטארים מתחילים לבנות פלא עולם בתאריך 26.01.2022*

*אנא שימו לב כי תאריכי האוצרות ותכניות הבנייה הינם מוערכים ולא מדויקים ומחושבים לפי אורך השרת. התאריך האמיתי יכול להשתנות ב-1/2 ימים.

אז חדדו את החרבות ומתחו את הקשותות, הקרב עומד להתחיל!

אל תשכחו לעקוב אחר העדכונים בנוגע לאירועים הקרובים בלוח השנה שלנו

צוות טרויאן.

AMERICA 7 (X1): מידע על הפתיחה – 21.10.2021

אנו שמחים לבשר כי AMERICA 7 ייפתח בתאריך 21.10.2021 בשעה 17:00 UTC+1

מידע כללי על עולם המשחק: ts7.x1.america.travian.com
תאריך התחלה 21.10.2021
שעת התחלה 17:00 UTC+1
גרסא T4.6 Legends (3 שבטים)
גודל מפה 401×401
שפות All
העברת זהב לשרת מכל עולמות המשחק
העברת זהב מהשרת רק לעולמות משחק בגרסא 4.6
מהירות 1x מהירות
אורך הגנת מתחיל 5 ימים
ניתן להאריך הגנת מתחיל ב 3 ימים
תאריך אוצרות 19.01.2022*
תאריך תכניות בנייה 19.04.2022*
הנטארים מתחילים לבנות פלא עולם בתאריך 28.06.2022*

*אנא שימו לב כי תאריכי האוצרות ותכניות הבנייה הינם מוערכים ולא מדויקים ומחושבים לפי אורך השרת. התאריך האמיתי יכול להשתנות ב-1/2 ימים

.אז חדדו את החרבות ומתחו את הקשותות, הקרב עומד להתחיל

אל תשכחו לעקוב אחר העדכונים בנוגע לאירועים הקרובים בלוח השנה שלנו

..צוות טרויאן

 
 
 

אמריקה 30 (X3): פתיחת שרת – 28.09.2021

אנו שמחים לבשר כי שרת אמריקה 30 ייפתח בתאריך 28.9.2021 בשעה 19:00 שעון ישראל.

מידע כללי על עולם המשחק: ts30.x3.america.travian.com
תאריך התחלה 28.9.2021
שעת התחלה 19:00
גרסה T4.6 Legends (3 שבטים)
גודל מפה 401×401
שפות כל השפות
העברת זהב לשרת מכל עולמות המשחק
העברת זהב מהשרת רק לעולמות משחק בגרסה 4.6
מהירות 3x מהירות
אורך הגנת מתחיל 3 ימים
ניתן להאריך הגנת מתחיל ב 3 ימים
תאריך אוצרות 28.10.2021*
תאריך תכניות בנייה 27.11.2021*
הנטארים מתחילים לבנות פלא עולם בתאריך 01.01.2022*

*אנא שימו לב כי תאריכי האוצרות ותכניות הבנייה הינם מוערכים ולא מדויקים ומחושבים לפי אורך השרת. התאריך האמיתי יכול להשתנות ב-1/2 ימים.

אז השחיזו את החרבות ומתחו את הקשתות, הקרב עומד להתחיל!

 בלוח השנה שלנו  אל תשכחו לעקוב אחר העדכונים בנוגע לאירועים הקרובים

צוות טרויאן.

 
 
 
 

AMERICA 6 (X1): מידע על הפתיחה – 23.09.2021

אנו שמחים לבשר כי AMERICA 6 ייפתח בתאריך 23.09.2021 בשעה 17:00 GMT+1.

מידע כללי על עולם המשחק: ts6.x1.america.travian.com
תאריך התחלה 23.09.2021
שעת התחלה 17:00 GMT+1
גרסא T4.6 Legends (3 שבטים)
גודל מפה 401×401
שפות All
העברת זהב לשרת מכל עולמות המשחק
העברת זהב מהשרת רק לעולמות משחק בגרסא 4.6
מהירות 1x מהירות
אורך הגנת מתחיל 5 ימים
ניתן להאריך הגנת מתחיל ב 3 ימים
תאריך אוצרות 22.12.2021*
תאריך תכניות בנייה 22.03.2022*
הנטארים מתחילים לבנות פלא עולם בתאריך 31.05.2022*

*אנא שימו לב כי תאריכי האוצרות ותכניות הבנייה הינם מוערכים ולא מדויקים ומחושבים לפי אורך השרת. התאריך האמיתי יכול להשתנות ב-1/2 ימים.

אז חדדו את החרבות ומתחו את הקשותות, הקרב עומד להתחיל!

אל תשכחו לעקוב אחר העדכונים בנוגע לאירועים הקרובים בלוח השנה שלנו

צוות טרויאן.