Travian: Legends – Version 4.6

Ventetiden er endelig forbi! Efter et års hårdt arbejde, er vi klar til at afsløre en episk milepæl: Travian: Legends version 4.6.

Store nyheder, ikke sandt? På nuværende tidspunkt spekulerer du sikkert over, hvad alt det her handler om, og hvornår det kommer til at ske. Lad os begynde med hvornår. Denne nye version bliver aktiv på alle nye spilverdener, der starter fra d. 15. marts 2021! Denne ændring vil have en positiv indflydelse på hvordan spillerne interagerer med spillet. Det bliver lettere at møde nye venner, og alt i alt vil det gøre Travian: Legends-oplevelsen endnu sjovere!

separator.png

NY TEKNOLOGI

Efter at have testet den på PTR-serveren og 7-dages-serveren, er vi klar til at implementere en ny back-end-teknologi, som vil gøre det muligt for udviklingsteamet at være mere fleksible med hensyn til at indsætte funktioner, skalere og håndtere spilverdenerne. Som konsekvens heraf, vil spilverdenerne blive endnu mere stabile.

separator.png

REGIONER & FOLKESLAG

Det er tid til at byde farvel til de lokale domæner. Efter at have testet det i nogle år, har vi besluttet at omstille til en regional tilgang. Fra 15. marts vil serverne være organiserede i 5 regioner: Amerika, Asien, Arabisk og Europa – vi kalder dem de fantastiske 4 – med 3 folkeslag og den internationale med 5 folkeslag

01_regions.png

Da vi er klar over, at mange er meget knyttede til de lokale domæner, har vi besluttet at køre en ekstra runde med 1x speed for hvert af de lokale domæner, begyndende fra d. 15. februar. Du kan finde alle startdatoerne i Community-kalenderen.

For at hjælpe denne ændring på vej, opdaterer vi også tilmeldings- og loginsiderne, så du får et bedre overblik og kan vælge din yndlingsregion at spille i.

separator.png

KORT-STØRRELSE

Med version 4.6 vil alle spilverdener – inklusive de internationale – have vores lille kort (størrelse: 401 felter x 401 felter). Gå nu ikke i panik. Vi er klar over at en af jeres største bekymringer med det lille kort, er tilgængeligheden af gode croppere. Bare rolig, vi har fundet en løsning! Vi har øget antallet af 15- og 9-croppere, så I kan bosætte jer behageligt. Og også erobre dem senere.

02_map.png

separator.png

SPROG PÅ BRUGERFLADEN

Begyndende fra 15. marts, vil brugerfladen på alle nye spilverdener være tilgængelig på dit foretrukne sprog! Du får ikke længere brug for Google Translate for at læse bygningsbeskrivelser eller noget som helst andet på brugerfladen.

03_language.png

Og du kan selvfølgelig også kontakte kundeservice på dit foretrukne sprog, på enhver regional spilverden.

separator.png

SERVER-ROTATION

Vores mål med at skifte til et regionalt setup, er at tackle nogle bekymringer, der er blevet bragt på bane af spillerne igennem årene, såsom det generelle antal spillere på hver spilverden og hyppigheden af nye serverstarter.

Denne ændring tackler begge udfordringer på én gang. Ydermere vil vi også kunne tilbyde større variation når det kommer til hastigheden af spilverdener.

Som standard vil hver region have spilverdener med følgende hastigheder: 1x, 3x, 5x, 10x.

Server-rotationen vil være således:

 • 1x Amerika, Arabisk, Asien (5-ugers rotation)
 • 1x International, Europa (4-ugers rotation)
 • 5x – 10x Amerika, Arabisk, Asien, Europa, International (32-ugers rotation, en per måned – emtem 5x eller 10x )
 • 3x Amerika, Arabisk, Asien (15/16-ugers rotation)
 • 3x International, Europa (8-ugers rotation)

Server rotation er ikke en fast plan. Vi kan øge frekvensen af servere efter behov eller udsætte servere for at gøre plads til special servere som Turneringen eller de årlige specials.

04_calendar.png

For at gøre det helt klart, hvad betyder så en 5-ugers rotation?

Forestil dig en kalender, som den du har hængende på din køkkenvæg. På den første uge i måneden, ser du en serverstart for Amerika 1x; på den anden uge ser du en for Asien 1x og så fremdeles. I den første uge i den følgende måned – hvilket er den 5. uge – vil der ikke være nogen starter for en “Fantastiske 4”-region. I den 6. uge, begynder rotationen af “De Fantastiske 4” igen. Giver det mening?

Hvis du læste omhyggeligt, bemærkede du måske at 3x i den internationale region kører med en 8-ugers rotation, i stedet for den normale 16-ugers rotation. Dette betyder at der vil være to 3x speed-spilverdener, der kører samtidig, på det internationale domæne.

Det er rotationsmekanismen i en nøddeskal. Det lyder måske forvirrende til at starte med, men så snart spilverdenernes startdatoer er tilgængelige, offentliggør vi dem i Community-kalenderen og så vil alt være langt tydeligere

separator.png

FREDSTIDER

Vi ved at fredstider er et følsomt emne og selvfølgelig vil flytningen til denne nye, regionale tilgang have en betydelig indvirkning. Selv om vi værdsætter vigtigheden af lokale fejringer og helligdage, bliver vi også nødt til at undgå at have en fredstid hver måned. Derfor vil vi gerne gøre det klart fra begyndelsen hvilke fredstider der kommer til at være i hvilke regioner. Herunder kan du se en forklarende tabel.

05_truces.png

Nu er det endelig tid til at tale om de ændringer i spillet, der KUN bliver implementeret på disse nye, regionale spilverdener. Dette er det øjeblik du har ventet på, det ved vi godt.

.

separator.png

NYT OPGAVESYSTEM

Efter nogle tests og flere justeringer, er tiden kommet til officielt at frigive det nye opgavesystem globalt.

06_tasksystem.png

Hvis du ikke allerede kender det, så indeholder det nye opgavesystem mange forskellige opgaver, der kan løses i løbet af spillet og ikke kun i begyndelsen, som det nuværende. Hver landsby har bestemte opgaver, der kan løses, foruden generelle opgaver for hele kontoen. Hver opgave har flere niveauer, der kan opnås.

For eksempel kan en spiller blive bedt om at bygge en hovedbygning trin 1, så om at opgradere den til trin 3 og så til trin 7 og så videre.

Belønningerne er mere simple, sammenlignet med det gamle opgavesystem. Belønningen for en fuldført opgave er altid et bestemt antal råstoffer (det samme antal af hver type råstof) og helteerfaring. Belønningens størrelse afhænger kun af nogle få faktorer:

 • Hver type opgave har sin egen multiplikator
 • Hver efterfølgende opgave af samme type, giver en større belønning
 • Heltens niveau giver en yderligere bonus til alle belønninger

Den feedback vi har indsamlet fra testspilverdenerne og fra nytårsspecialen, har fået os til at indføre nogle betydelige ændringer i systemet, hvilket resulterede i en nedtoning af egypternes styrke i starten af spillet, en svag nedtoning af det vi kalder den “rådhusfokuserede strategi” og et boost af en sundere, produktionsorienteret tilgang.

Med hensyn til opgaverne, kan du forvente følgende ændringer:

Opgave Gamle trin Nye trin
Alle skovhuggere Trin 2 (4, 7, 10) Trin 2, 3, 5, 8, 10
Alle lergrave Trin 2 (4, 7, 10) Trin 2, 3, 5, 8, 10
Alle kornavlere Trin 2 (4, 7, 10) Trin 2, 3, 5, 8, 10
Alle jernminer Trin 2 (4, 7, 10) Trin 2, 3, 5, 8, 10
Rådhus Trin 1, 3, 7, 12, 20 Trin 1, 10, 20

Prisen for egyptiske bosættere er blevet ændret således:

Værdi Gammel værdi Ny værdi
Træ 4,560 5,040
Ler 5,890 6,510
Jern 4,370 4,830
Korn 4,180 4,620

Virker nedtoningen for lille? Tja, for at træne bosættere, får egypterne nu også brug for endnu et trin på råstoflageret, sammenlignet med før. Ideelt set, gør dette alle folkeslag lige, når det kommer til konkurrencen om de gode croppere i starten af spillet.

Yderligere oplysninger om det nye opgavesystem kan findes her.

Dette er ikke 100 % endeligt. Vi vil tilføje og ændre flere opgaver i fremtiden. Vi har allerede indsamlet nogle gode ideer fra den seneste brugerundersøgelse og vi vil gerne analysere endnu mere data, når flere spilverdener starter med det nye opgavesystem. Disse ændringer sker ikke i marts, men senere i år.

separator.png

OASE-ÆNDRINGER I STARTEN AF SPILLET

Starten af spillet er en essentiel fase; den lægger grunden til dit imperiums fremtid. Igennem årene har vi set et stigende antal ikke-helt-fair teknikker til at booste den tidlige start for – lad os kalde dem – venner.

07_oasis.png

Takket være den hjælp vi har fået fra ambassadør-gruppen og deres hårde arbejde, mener vi, at vi har fundet en god løsning, der ikke vil påvirke det almindelige spil, men som vil forhindre bestemte handlinger, der opfattes som urimelige af størstedelen af spillerne.

Lad os analysere den nuværende situation vedrørende oaser:

 • Oaser har råstoffer ved starten af spilverdenen.
 • Oaser har et sæt naturtropper fra starten.

Hvad vil vi ændre?

 • Oaser skabes uden nogen råstoffer.
 • Når en naturtrop slås ihjel, tilføjes en bestemt belønning til heltens inventar, afhængigt af naturtroppens kornforbrug.
 • Denne ekstra belønning bliver tydeligt vist i angrebs/plyndringsrapporten.
 • Oasers råstofproduktion begynder når alle de dyr, der oprindeligt var i oasen, er blevet fjernet – enten gennem kamp eller ved at blive taget til fange.
 • Bemærk: Helten behøver ikke at deltage i kampen. Belønningen gives, selv hvis alle angribere – inklusive helten – dør.

separator.png

 

FLYTTE BYGNINGER

Ja, ja, ja! Vi ved, at I elsker at erobre andre spilleres landsbyer, men vi ved også at I nogle gange virkelig ikke kan lide deres smag indenfor placering af bygninger. Så nu er det slut med det! For 20 guld, kan du flytte alle bygningerne én gang i en landsby, til din foretrukne position. Tag dig god tid og placer dem der hvor du rent faktisk vil have dem. Guldet trækkes, når du gemmer det nye landsby-layout.

08_rearrange.gif

separator.png

ÆNDRINGER I FERIETILSTANDEN

Dette er et andet kontroversielt emne, der er blevet diskuteret grundigt med ambassadør-gruppen. Selv om vi mener at ferietilstanden er nødvendig, er vi også klar over at den let kan misbruges, for at forhindre andre i at spille normalt. Takket være spillernes, ambassadørernes og udviklernes hjælp, har vi besluttet at tilføje yderligere begrænsninger, oveni de eksisterende

09_vacation.png

Følgende restriktioner bliver indført i version 4.6:

 • Der vil være en 12-timers nedkølingsperiode for “afbryd”-handlingen, når ferien begynder.
 • Der vil være en 12-timers nedkølingsperiode for “start ferie”-handlingen, når ferien slutter (normalt, eller efter at være blevet afbrudt).
 • Antallet af feriedage reduceres til 15, divideret med serverens hastighed.
 • Hvis man går ind på alliancedonationssiden under ferien, bliver man taget til siden “afbryd ferietilstand” (som ved alle andre handlinger, man ikke kan udføre).
 • Annektering af oaser indenfor de seneste 48 timer, blokerer spilleren fra at aktivere ferietilstanden. Spilleren kan aktivere ferietilstanden når oasen har været annekteret i mere end 48 timer, eller er blevet tabt igen.

Spilverdener med version 4.5, som er startet før 15. marts, bliver ikke påvirkede af disse ændringer.

separator.png

NY BYGNING: HOSPITAL

10_hospital.png

 

Forudsætninger: Akademi trin 15, Hovedbygning trin 10.

Hospitalet gør det muligt for dig at behandle sårede tropper, så de igen kan blive en del af din hær. Dette medfører en hurtigere gendannelse af tab efter store kampe. Det er ikke billigere at helbrede; prisen er den samme, som for at træne nye enheder. Helbredelsestiden for nye tropper er dog halvdelen af træningstiden for en ny enhed.

Hvad er “sårede” tropper?

 • Når enheder fra en landsby med et hospital deltager i kampen, vender 40 % af deres tab tilbage til byen som sårede tropper.
 • Dette gælder i alle kampe – uanset om de angreb, forsvarede eller bakkede op i en anden kamp.
 • Brugen af bandager (heltegenstande) påvirker ikke dette. For eksempel, hvis hæren havde 100 tab og helten brugte 33 bandager, bliver 33 enheder gendannet, mens 40 bliver sårede
 • Belejringsvåben, bosættere og byforvaltere kan ikke såres. Helten påvirkes heller ikke af hospitalet.
 • Tropper, der dør mens de flygter fra fælder, bliver heller ikke sårede.v
 • Kun tropper fra en landsby, der har et hospital på det tidspunkt, hvor kampen finder sted, bliver sårede. Ellers dør de som normalt.
 • Sårede enheder kan ikke kæmpe, men de spiser heller ikke korn.

Hvordan kan du helbrede sårede tropper?

Hospitalet har en helbredelseskø, der virker på samme måde som træningskøen i kasernen eller stalden. Det koster det samme at helbrede en enhed, som det ville have kostet at træne en ny enhed af samme type. Helbredelsestiden afhænger af hospitalets niveau og er dobbelt så hurtig som træning. For eksempel helbreder et hospital på trin 5 enheder på halvt så lang tid, som en kaserne/stald trin 5 ville træne nye enheder.

Hospitalet påvirkes dog ikke af nogen træningstids-bonusser (såsom helteudstyr, artefakter eller alliancebonusser). Både infanteri og kavaleri helbredes i samme kø.

Hvad hvis du ikke helbreder sårede enheder?

10 % af dem dør hver dag. Så snart du tilføjer en enhed til helbredelseskøen, kan den ikke længere dø.

Varighed af helbredelse: et eksempel

 • En kaserne på trin 20 bygger en askevagt på 80 sekunder.
 • Et hospital på trin 20 helbreder en såret askevagt på halvdelen af den tid, dvs. 40 sekunder.

separator.png

HVAD ER NYT I GULDBUTIKKEN

Som du måske har bemærket, har vi for nylig opdateret guldbutikken. Når de regionale spilverdener bliver frigivet, bliver tilbud annonceret med en varsling i nærheden af guldmønten. Derudover bliver en startpakke med guld tilbudt til dig, kort efter du kommer med i spillet.

11_shopwarning.png

En anden vigtig ændring er, at vi standardiserer priserne for guldpakker. Nogle af jer vil ikke bemærke ændringen, mens andre vil opleve et generelt fald i pris.

goldprice_new.png

separator.png

GULDOVERFØRSELSLINKS

Standardiseringen af priserne på alle spilverdener, gør det muligt for os at tilbyde dig større fleksibilitet, med hensyn til overførsel af dit guld indenfor regionerne. Det er slut med at rode rundt for at finde ud af om dit guldoverførselslink er tilgængeligt for en bestemt server. Ikke mere forvirring. Alle guloverførselslinks kan indløses i alle regioner!

12_goldtransfer.png

På sigt er det vores mål at lette indfrielsen af guldoverførselslinks, måske endda uden noget krav om e-mail.

separator.png

STARTGULD

I Version 4.6 bliver startguldet betydeligt forøget. I øjeblikket – med det nye opgavesystem – får du 10 guld ved spilverdenens start. Med frigivelsen af den nye version og det regionale setup, bliver dette forøget til 130 guld. Ja, det er ikke en skrivefejl. Du læste rigtigt!

13_startinggold.png

separator.png

GULDKLUB

Prisen for guldklubben bliver ændret fra 100 guld til 200 guld. Og nej, vi øgede ikke startguldet for at dække den højere pris for guldklubben. Der er ingen forbindelse. Denne ændring bliver indført på alle spilverdener, uanset hastighed eller alder. Dette betyder at det vil koste det samme at købe guldklubben, selv på speed-spilverdener eller spilverdener, der allerede er midt i spillet.

goldclub.png

separator.png

GLOBALE ÆNDRINGER

Vi har ikke glemt de spilverdener, der allerede er i gang! En bestemt ændring bliver implementeret globalt. Takket være jeres udførlige feedback, har vores kunsthold været i stand til at tackle de to primære problemer I har gjort opmærksom på, med hensyn til bygningernes udseende.

Vores kunstteam har arbejdet med farvetoner for at forstærke forskellene mellem vægge og tag og de har omdesignet nogle former og detaljer, for at gøre forskellige bygninger mere genkendelige.

Den nye, opdaterede grafik bliver snart sat ind i spillet, både på nystartende spilverdener med version 4.6 og på allerede aktive spilverdener med version 4.5.

14_artchanges.png

 
 
+1
105
+1
57
+1
45