CHANGELOG – Release 1248.3

Čo príde v našej ďalšej aktualizácii? Prečítajte si náš zoznam zmien 1248.3! Zástupcovia môžu hrať vo svojom vlastnom jazyku, optimalizácia pre mobilné zariadenia je opravená a oveľa viac. Nezabudnite si text prečítať až do konca, aby ste si plán aktualizácii vedeli uložiť do kalendára! (zatiaľ v angličtine, čoskoro v preklade)
Continue reading… “CHANGELOG – Release 1248.3”