New Year’s Special 2024 ~ Sada funkcí

🧭 Obecné funkce New Year’s Special 2024 🧭
Mapa

Starověká Evropa s 87 regiony. Artefakty se objeví ve svých regionech, pokud pro ně bude k dispozici vhodné místo. Cestování přes okraje není možné. 

Podmínky vítězství
Aliance, která jako první postaví div světa na úroveň 100, bude vyhlášena vítězem.
Národy
Travian: New Year’s Special 2024 má 6 národů:

 • Egypťané
 • Hunové
 • Germáni
 • Galové
 • Římané
 • Sparťané
Slučování jednotek
Ano – neomezeně za suroviny a omezeně za zlaté (50 zlatých / den / vesnice). Více informací najdete zde.
Přeposílání jednotek
Ano. Podrobnosti o přeposílání jednotek najdete zde.

Pokud budete přeposílat jednotky z přístavní vesnice s dostupnými loděmi, můžete vybraným podporám poskytnout svou loď, aby mohly cestovat rychleji. Toto funguje pouze v případě, že posíláte podpory z jednoho přístavu do jiného přístavu. Nezáleží na tom, jestli jednotky patří vám, nebo jinému hráči, nebo jestli pocházejí z přístavu či běžné vesnice. Poté, co podpory dorazí do cílového přístavu, lodě se okamžitě objeví zpátky ve své původní přístavní vesnici. 

Zrychlený začátek

 • Vaše první vesnice začne se všemi surovinovými doly na úrovni 5.
 • Budete mít k dispozici šest osadníků a dostatek kulturních bodů na založení dalších dvou vesnic.
 • Vesnice s 9 a 15 obilnými poli nelze založit jako druhou a třetí vesnici.
 • Na začátku dostanete kulturní body pro založení dvou vesnic a 75 % kulturních bodů potřebných pro založení čtvrté vesnice (sloupeček bude naplněn ze 3/4).
 • První dvě vesnice, které založíte s osadníky, budou mít automaticky všechny surovinové doly na úrovni 5 (všechny další založené vesnice budou mít surovinové doly na úrovni 0 jako obvykle).
Žádné konfederace
Travian: New Year’s Special 2024 je ultimátní bitvou, kde každý bojuje jen za svou vlastní alianci. Diplomatické dohody jsou omezeny jen na dohody o neútočení a války.
⚓ Přístavy a nové hledání cest ⚓
Přístavy
Budete moci budovat přístavy ve vesnicích umístěných na pobřeží poblíž „hlubokých vod“. Přístavy vám umožní posílat obchodní a válečné lodě do jiných přístavů. 
Hledání cest
 • Cestování v lodích je možné pouze mezi přístavy.
 • Opuštění přístavu trvá na světech s 1x rychlostí 20 minut jak v případě obchodních, tak i válečných lodí. Pro ostatní rychlosti je to vyděleno rychlostí herního světa, takže při rychlosti 5x je doba vyplouvání 4 minuty.
Obchodní lodě
 
Obchodní lodě poskytují dodatečnou obchodovací kapacitu pro vaše přístavní vesnice. Nevyžadují obchodníky pro přesun surovin a nejsou limitovány 20 jednotkami.

Obchodování lodě cestují při cestování mezi přístavy rychlostí 12 polí za hodinu na herních světech s rychlostí 1x pro všechny národy (na zrychlených herních světech tuto hodnotu vydělte rychlostí daného světa).

Základní kapacita obchodních lodí pro každý národ je následující:

 • Galové: 2750 surovin
 • Germáni: 3000 surovin
 • Římané: 2500 surovin
 • Egypťané: 2500 surovin
 • Sparťané: 2750 surovin
 • Hunové: 3000 surovin

Na obchodní lodě se vztahuje speed faktor kapacity, alianční bonusy a obchodní kanceláře.

Válečné lodě a klamné válečné lodě
 
Válečné lodě a klamné válečné lodě jsou využívány pro posílání armád (útoků, loupeží, osadníků i podpor) konstantní rychlostí 12 polí za hodinu na herních světech s rychlostí 1x. Válečné lodě můžou přepravovat neomezený počet jednotek, které patří k jedné vesnici. Klamné válečné lodě jsou velmi podobné válečným lodím, ale můžou přepravovat maximálně 60 jednotek. Všechny bonusy k rychlosti pohybu (předměty hrdiny, turnajové hřiště a artefakty) se počítají i na pohyby lodí.
Další informace… Podrobnější informace o přístavech najdete zde:

🏆 Divy světa, artefakty a stavební plány 🏆
Artefakty
Artefakty se objeví ve svých regionech, pokud tam pro ně bude k dispozici vhodné místo. Pokud nezbyde žádné místo, artefakt se může objevit v nedalekém regionu.

Každý region bude obsahovat jeden artefakt, který patří této oblasti. Mapu artefaktů najdete zde.

Divy světa
13 divů světa bude k dispozici již od začátku. Některé z divů světa budou přístavy. Stavba divu světa je možná pouze se stavebními plány.
Stavební plany
Stavební plány se objeví v příslušný čas kolem přednastavených souřadnic.
Další informace… Podrobnější informace o artefaktech, stavebních plánech a divech světa najdete zde:

🏠 Startovní vesnice a zakládání vesnic 🏠
Startovní vesnice
Výskyt startovních vesnic začne od středu stejně jako na běžných herních světech a bude brát v úvahu zvolený kvadrant při registraci. Čím později se zaregistrujete, tím dále od středu bude vaše vesnice.
Zakládání druhé vesnice (změna národa) 
 
Pro svou úplně první nově založenou vesnici si můžete vybrat národ.

 • Hráči si s osadníky dostupnými díky zrychlenému začátku můžou vybrat národ jen jednou.
 • Pokud hráč pošle obě sady osadníků ve stejnou dobu, může si vybrat národ pro obě sady osadníků, ale jen skupina, která dojde do cíle jako první, bude mít jiný národ; ostatní budou patřit k výchozímu národu účtu.
 • Změna národa funguje pouze pro první úspěšné založení vesnice z vaší startovní vesnice. Ujistěte se, že osadníci jiného národa dorazí na potřebné souřadnice jako první!
 • Pokud vesnici založíte úspěšně, ale později dojde k jejímu zničení, tato funkce nebude opět aktivována.
Zakládání ostatních vesnic
Při zakládání nové vesnice patří tato vesnice ke stejnému národu jako vesnice, z níž byli vysláni osadníci.
Zakládání vesnic na lodích
Osadníky na lodích můžete poslat založit novou vesnici jen v případě, že je cíl umístěn na pobřeží. 
Místa pro zakládání vesnic
Celá mapa bude odemčena pro zakládání nových vesnic již od začátku.
🔱 Dobývání 🔱
Vesnice:
Při dobytí vesnice, která patří účtu s jiným národem, si vesnice nechá svůj původní národ. Všechny speciální budovy daného národa zůstanou stát, pokud nebyly zničeny během dobývání. Váš účet bude i nadále mít stejný národ, jaký jste si vybrali při registraci.
Nataři
Při dobytí natarské vesnice se tato vesnice přemění na vesnici národa, k němuž patří vůdce, který vesnici dobyl.
Zachování národa při dobytí
A full description of the feature can be found here: Zachování národa při dobytí
🌊 Různé 🌊
Zrušení odeslaných dodávek
Dodávky obchodníků a obchodních lodí lze zrušit během prvních 60 vteřin.
Přístavy v map.sql
V souboru map.sql se zobrazuje, zda je vesnice přístavní či ne. Více informací o tom, co je map.sql, najdete zde.
Popis regionu a statistiky
Popis regionů byl upraven tak, aby odpovídal sadě funkcí New Year’s Special.

Doufáme, že tato tabulka vám pomůže ponořit se rovnou do akce na našich herních světech New Year’s Special. Uvidíme se na bojišti!

📊 16,509 views
+1
69
+1
5
+1
12