Změny ve hře ~ Artefakty se blíží!

Jedním z kritických momentů každého herního světa s divem světa je bitva o artefakty. Díky nedávným změnám přichází čas věnovat extra pozornost této součásti hry!

Funkce rozmístění artefaktů byla přepracována pro všechny herní světy, které začnou po 18. září 2022.

Jak víte, artefakty v Travian: Legends se objevují v kruzích, nebo ještě přesněji, ve spirálách, které se táhnou od šedé zóny až na okraj mapy. Abychom byli přesní: základní fungování této funkce se nemění. Artefakty se budou i nadále objevovat ve spirálách. Ale… Systém generování artefaktů byl upraven pro velikost malé mapy (401×401) místo velké (801×801). Tato změna také řeší nežádoucí chování při výskytu artefaktů. Například se kvůli pozůstatkům staré mapy v kódu hry mohly některé artefakty pokusit objevit mimo plochu mapy. Například (250|0) a tím pádem se artefakt objevil na (-151|0). To se již nebude stávat. Od nynějška se artefakty vždy pokusí vyskytnout v hranicích mapy.

Co dalšího se změní:
  • Nový vzorec bude lépe brát v úvahu populaci a hustotu osídlení příslušného herního světa. To znamená, že čím vyšší a roztaženější bude populace na příslušném serveru, tím roztaženější budou i „spirály artefaktů“.
  • Artefakty se budou s větší pravděpodobností objevovat blíže ke středu mapy. Pořadí a pozice artefaktů vůči sobě navzájem ale zůstávají stejné.
  • Tato změna se týká pouze artefaktů a nijak neovlivní výskyt stavebních plánů.

Všechny herní světy, které začaly před 18. zářím 2022 budou stále mít původní systém výskytu artefaktů. Tato změna bude aplikována jen na nové herní světy.

+1
13
+1
2
+1
2