Již brzy přijdou vyrovnávací změny ve hře!

Rok 2021 byl zakončen aktualizací „Kvalita života“, která se zaměřila na zlepšení pohodlí při hraní. Další otázkou tudíž je: jak zahájíme rok 2022?

Odpověď je jednoduchá. Zahájíme ho změnami vyvážení hry, jež mají za cíl reagovat na vaši zpětnou vazbu, kterou jsme získali v dotaznících a na komunikačních platformách.

Následující změny se týkají pouze nově spuštěných herních světů od 1. ledna 2022.

Odstranění mechaniky populačního bonusu

Mechanika populačního bonusu (bonusu morálky) bude odstraněna z boje. To znamená, že populační rozdíl mezi obráncem a útočníkem již nebude mít žádný vliv na vaši bojovou sílu, včetně katapultů, beranidel a snižování loajality. Totéž platí i pro útoky na Natary a oázy.

Pozor: při dobytí vesnice menšího hráče bude i nadále docházet ke snížení úrovní budov. Naopak při dobytí natarské vesnice ke snížení úrovní budov nedojde.

Změny systému úkolů ve startovní vesnici

Naslouchali jsme vašim podnětům a rozhodli jsme se změnit několik věcí v systému úkolů ve startovní vesnici.

  1. Zvýšení úrovně rezidence ve startovní vesnici nyní poskytne odměnu už na úrovni 10 místo na úrovni 12.
  2. Abychom vedli hráče efektivněji, přidali jsme také úkol a odměnu na slavnost ve startovní vesnici.

Vyvážení národů

Provedli jsme několik drobných úprav u Egypťanů, Hunů a Galů, které zlepšují či zhoršují některé z jejich parametrů. Jde o velmi komplexní téma, na něž má komunita velmi různorodé názory. Z toho důvodu jsme pro začátek upřednostnili konzervativní přístup s drobnými změnami.

Národ Hodnota Stará hodnota Nová hodnota
[NERF] Egypťané Ashův strážce – doba výcviku 22 minut 23 minut
[NERF] Egypťané Kamenná zeď – odolnost proti beranidlům 5 4
[NERF] Hunové Ostrostřelec – útočná síla 115 110
[NERF] Hunové Ostrostřelec – rychlost 16 polí/h 15 polí/h
[BUFF] Galové Theutates blesk – útočná síla 90 100

Snížení počtu surovin za zabité jednotky přírody v oázách

Po změnách rané fáze hry v březnu jsme zaznamenali mnoho názorů, že počet surovin získaný za zabití zvířat v oázách je příliš vysoký.

Rozhodli jsme se pro drobnou úpravu, která by mohla situaci zlepšit. Počet surovin za zabití zvířat tak byl snížen z 50 na 40 jednotek od každé suroviny za spotřebu jednoho obilí/h.

Obchodní cesty do cizích vesnic s artefakty

Mechanika obchodních cest bude změněna, abychom se vyhnuli několika situacím, které lze potenciálně zneužít.

Nástroj pro vytváření obchodních cest bude mít deaktivovaná políčka pro dřevo, hlínu a železo, pokud bude vybraným cílem vesnice, která nepatří účtu a není v ní div světa.

Toto omezení bude zrušeno ve chvíli, kdy budou aktivovány stavební plány. Jakmile dojde k aktivaci stavebních plánů, hráči budou moci opět do vesnic s artefakty posílat všechny druhy surovin.

Tyto změny mají za cíl poskytnout lepší vyvážení mezi hráči a národy. Tým herního designu bude i nadále pokračovat ve vyvažování hry, jakmile bude získáno dostatečné množství dat po zavedení těchto změn.

Váš Travian: Legends Team

+1
81
+1
137
+1
12