Travian: Tides of Conquest – Herní funkce

Území, které nikdy nespí. Časy, v nichž vítězství a porážka kráčí vedle sebe. Válka, v níž se bývalí spojenci v mžiku stanou lítými nepřáteli a kde bývalí protivníci obětují všechno pro své nové přátele.

Opovážíte se na toto území vkročit? Budete mezi těmi, kteří budou bojovat až do konce?

Tudy povede cesta Travian: Tides of Conquest. Cesta k nesmrtelnosti.

Nechceme vás ale na tuto cestu poslat nepřipravené! Shromáždili jsme informace o všem, co na vás čeká a co se liší od vašeho běžného zážitku v Travian: Legends.

Vítězné body ve vesnicích

Victory Points

Výroční speciál 2021 dá příležitost k vytvoření zcela nových strategií v boji o vítězství díky zásadní změně v získávání vítězných bodů.

Výroční speciály před rokem 2021 Výroční speciál v roce 2021
Aliance dominuje v regionu. Aliance dominuje v regionu.
Aliance získá vítězné body za ovládání regionu. Vesnice aliance dominující v daném regionu získávají vítězné body. Vítězné body aliance jsou součtem vítězných bodů držených v těchto vesnicích.
Jakmile jsou vítězné body získány, nemůžou být ztraceny, dobyty nebo zničeny. Vítězné body aliance můžou být ztraceny, dobyty nebo zničeny.

Získané vítězné body záleží na populaci vesnice a na přítomnosti aliance v regionu.

 • Čím větší je tvá vesnice v porovnání s celkovou populací tvé aliance v regionu, tím více vítězných bodů denně vygeneruje. Počet vítězných bodů držených v konkrétní vesnici se zobrazuje v přehledu vesnice, ve statistikách a v profilu hráče.
 • Vítězné body generují pouze vesnice, které patří alianci dominující v daném regionu.
 • Vzorec je následující: Populace vesnice / Součet populací všech vesnic * Vítězné body generované tímto regionem.

Příklad:Aliance ABC ovládá region Alalie, který generuje 1200 bodů denně. Aliance má v regionu 10 vesnic: 5 vesnic s 1000 populace a 5 vesnic s 500 populace.

Celková populace aliance v Alalii je tak 1000 * 5 + 500 * 5 = 7500 obyvatel.

Každá vesnice s 1000 populace získá následující počet vítězných bodů: 1000 / 7500 * 1200 = 160 vítězných bodů denně.

Každá vesnice s 500 populace získá následující počet vítězných bodů: 500 / 7500 * 1200 = 80 vítězných bodů denně.

Regiony produkují více vítězných bodů.Zvýšili jsme počet vítězných bodů generovaných ve všech regionech a sjednotili ho napříč různými rychlostmi serverů. Zde najdete mapu s aktualizovanými hodnotami.

Vítězné body aliance jsou součtem vítězných bodů držených ve všech vesnicích této aliance. Tím pádem vše, co se stane s vesnicemi hráčů, přímo ovlivňuje vítězné body aliance.

Akce Výsledek
Vesnice hráče je dobyta někým mimo jeho alianci. Vesnice ztratí 25 % nashromážděných bodů. Aliance ztratí všechny body, které byly získány z této vesnice. Zbytek bodů se počítá novému vlastníkovi vesnice.
Hráč opustí alianci. Všechny vesnice hráče ztratí 50 % nashromážděných bodů. Aliance ztratí všechny body, které byly získány z těchto vesnic.
Hráč se přidá k jiné alianci. Nová aliance získá všechny body, které jsou drženy ve vesnicích ve chvíli, kdy se hráč připojí.
Hráčova vesnice je zničena. Vesnice (a aliance) ztratí všechny body, které byly získány z této vesnice.
Hráč smaže svůj účet. Aliance ztratí všechny body, které byly získány z těchto vesnic.
Vesnice hráče je dobyta někým z jeho aliance. Všechny vítězné body zůstanou ve vesnici.
Aliance ztratí kontrolu nad regionem. Všechny vítězné body zůstanou ve vesnici. Vesnice přestane generovat nové body.

Aliance, která bude mít na konci herního kola nejvíce vítězných bodů, vyhrává.

Města

Cities

Můžete vylepšit svou vesnici na město.

 • Město získá tři stavební sloty navíc.
 • Ve městech, která nejsou hlavní, lze rozšířit surovinová pole na úroveň 12.
 • Můžete rozšířit zdi o strážní věže, které přidávají bonus shromaždišti u možnosti vidět typ jednotek.
 • Strážní věž není samostatná budova, ale rozšíření zdi, které lze rozšířit až na úroveň 20. Každá úroveň strážní věže zvýší bonus shromaždiště o 3 za úroveň.
 • Strážní věže nelze přímo poškodit, ale pokud je zeď kompletně zbourána, jsou zničeny i strážní věže.
 • Navíc lze nyní vodárnu postavit pouze v egyptských městech (včetně hlavního sídla, pokud je městem, nikoli vesnicí). Tato změna je založena na návrhu ambasadorů, který se týkal vyvážení národů.

Příklad:Shromaždiště na úrovni 20 vám umožňuje vidět typ útočících jednotek, pokud má útočící armáda méně než 20 jednotek celkem.

Plně vylepšená strážní věž (na úrovni 20) se shromaždištěm na úrovni 20 vám umožní vidět typ jednotek při následující velikosti útočící armády: 20 (shromaždiště) + 20 * 3 (strážní věž) – 1 = až 79 jednotek.

Jak postavit město?

Vesnice lze rozšířit na město s radnicí na úrovni 20. Město také vyžaduje dva osadnické sloty.

Co je osadnický slot?

Je to nové jméno pro starou mechaniku: požadované kulturní body na nové vesnice. Pokaždé, když získáte dostatek kulturních bodů na další vesnici, získáte osadnický slot.

Jsou potřeba dva osadnické sloty pro dobytí města?

Město celkově využívá dva osadnické sloty: jeden pro založení vesnice a jeden pro její přeměnu na město. Nicméně dobýt město jiného hráče můžete i v případě, že máte v danou chvíli volný jen jeden osadnický slot. Hra po dobytí města zablokuje další slot.

Není tak možné ochránit vesnici před dobytím tím, že ji v poslední vteřině přepnete na město.

Lze město změnit zpátky na vesnici?

Ne, jakmile je vesnice změněna na město, nelze již tuto akci vrátit.

Alianční prapory

Banners

Každá aliance bude mít prapor, který bude zobrazen v profilu aliance, ve statistikách a na stránce s vítězi. Generátor praporu aliance je k dispozici každému členovi aliance, který tak může vytvořit prapor a poté ho odeslat vedení. Vedení si může z návrhů vybrat, který prapor bude použit jako oficiální prapor aliance.

Prapor lze změnit kdykoli budou hráči chtít.

*Tato funkce nemusí být ještě k dispozici na otevřené betě a může se objevit až na serverech, které začnou v září.

Různé

Watchtowers

 • Soubor map.sql bude obsahovat informace, zda je osada vesnicí/městem/hlavním sídlem, a kolik vítězných bodů drží.
 • Přidána různá vylepšení statistik a grafiky, která odráží změny výročního speciálu.

Townhall

 
+1
154
+1
44
+1
36