Travian: Legends – Verzia 4.6

Po roku tvrdej práce sme pripravení odhaliť epický míľnik: Travian: Legends verzia 4.6.

Veľké správy, však? V tejto chvíli si asi hovoríte, o čo ide a kedy k tomu dôjde. Začnime tým, kedy. Táto nová verzia bude aktívna vo všetkých nových herných svetoch od 15. marca 2021! Táto zmena bude mať pozitívny vplyv na spôsob interakcie komunity s hrou. Stretnutie s novými priateľmi bude jednoduchšie a Travian: Legends sa stane ešte zábavnejší!

separator.png

NOVÁ TECHNOLÓGIA

Po otestovaní na PTR a 7-dňovom serveri sme pripravení implementovať novú technológiu typu back-end, ktorá vývojovému tímu umožní väčšiu flexibilitu, čo sa týka nasadenia funkcií, škálovania a správy herných svetov. Vďaka tomu bude hra ešte stabilnejšia.

separator.png

REGIÓNY A NÁRODY

Je čas rozlúčiť sa s lokálnymi doménami. Po niekoľkých rokoch testovania sme sa rozhodli prejsť na regionálny prístup. Od 15. marca budú servery usporiadané do 5 regiónov: Amerika, Ázia, arabský a Európa – označované ako Fantastická 4 – s 3 národmi a medzinárodného s 5 národmi.

01_regions.png

Pretože si uvedomujeme, že niektorí z vás sú veľmi naklonení lokálnym doménam, rozhodli sme sa od 15. februára spustiť ďalšie kolo servera 1x pre každú lokálnu doménu. Všetky začiatočné dátumy nájdete v komunitnom kalendári.

Na podporu tejto zmeny tiež aktualizujeme stránky registrácie a prihlásenia, aby ste mali lepší prehľad a mohli si zvoliť obľúbený región, v ktorom chcete hrať.

separator.png

VEĽKOSŤ MAPY

Od verzie 4.6 budú všetky herné svety – vrátane medzinárodného – obsahovať malú mapu (veľkosť: 401 polí x 401 polí). Neprepadajte panike! Sme si vedomí, že jedným z vašich najväčších problémov s malou mapou je dostupnosť výhodných MC. Nebojte sa, toto máme vyriešené! Zvýšili sme pre vás dostupnosť MC15 a MC9 pre pohodlné zakladanie. A tých, ktoré budú dobývané neskôr.

02_map.png

separator.png

JAZYKOVÉ ROZHRANIE

Od 15. februára bude herné rozhranie každého nového herného sveta dostupné vo vašom preferovanom jazyku! Už žiadny Google Translate na čítanie popisov budov alebo čohokoľvek iného v používateľskom rozhraní.

03_language.png

A je samozrejmé, že v každom novom regionálnom hernom svete budete môcť kontaktovať zákaznícky servis vo vašom preferovanom jazyku.

separator.png

STRIEDANIE SERVEROV

 

Naším cieľom pri prechode na regionálne nastavenie je vyriešiť niekoľko obáv, ktoré komunita v priebehu rokov vzniesla, ako je všeobecná populácia herného sveta a frekvencia spúšťania herných svetov.

Táto zmena bude riešiť obe otázky súčasne. Čerešničkou na torte však je, že budeme schopní ponúknuť viac rozmanitosti, pokiaľ ide o rýchlosť herného sveta.

Štandardne bude mať každý región herné svety s nasledujúcimi rýchlosťami: 1x, 3x, 5x, 10x.

 

 

Striedanie serverov bude nasledovné:

 • 1x America, Arabics, Asia (5-týždňová rotácia)
 • 1x International, Europe (4-týždňová rotácia)
 • 5x – 10x America, Arabics, Asia, Europe, International (32-týždňová rotácia, Raz za mesiac – buď 5x alebo 10x)
 • 3x America, Arabics, Asia (15/16-týždňová rotácia)
 • 3x International, Europe (8-týždňová rotácia)

Rotácia serverov nie je striktný rozvrh. Môžeme zvýšiť frekvenciu serverov v závislosti od potrieb komunity alebo oneskoriť servery, aby sa vytvoril priestor pre špeciálne servery, ako sú turnaje alebo výročné špeciály.

A čo znamená 5-týždňová rotácia?

 

04_calendar.png

 

Predstavte si kalendár, aký máte zavesený na stene v kuchyni. Prvý týždeň v mesiaci uvidíte spustenie serveru Amerika 1x; druhý týždeň uvidíteserver Ázia 1x a tak ďalej. Prvý týždeň nasledujúceho mesiaca – čo je 5. týždeň – nebudú pre región „Fantastickej 4“ žiadne nové servery. Zatiaľ čo v 6. týždni začne rotácia hry „Fantastickej 4“ odznova. Dáva to zmysel?

Ak ste čítali pozorne, mohli ste si všimnúť, že medzinárodný región 3x beží na 8-týždňovej rotácii, namiesto obvyklej 16-týždňovej. To znamená, že v medzinárodnom regióne budú paralelne prebiehať dva svety s rýchlosťou 3x.

To je v skratke mechanizmus striedania. Spočiatku to môže znieť mätúco, ale akonáhle budú k dispozícii počiatočné dátumy herných svetov, zverejníme ich v komunitnom kalendári a všetko bude oveľa prehľadnejšie.

separator.png

PRÍMERIA

Vieme, že prímerie je citlivá téma a prechod na tento nový regionálny prístup bude mať samozrejme citeľný vplyv. Aj keď si vážime dôležitosť miestnych osláv a sviatkov, musíme sa tiež vyhnúť tomu, aby sme mali jedno prímerie mesačne. Preto chceme nastaviť pravidlá hneď od začiatku a povedať vám, ktoré prímeria sa budú konať v ktorých regiónoch. Nižšie vidíte peknú vysvetľujúcu tabuľku.

05_truces.png

Teraz je konečne čas hovoriť o herných zmenách, ktoré sa budú implementovať IBA v týchto nových regionálnych herných svetoch. Vieme, že ste na tento moment čakali.

separator.png

NOVÝ SYSTÉM ÚLOH

Po niekoľkých testoch a niekoľkých vylepšeniach nastal čas na oficiálne globálne spustenie nového systému úloh.

06_tasksystem.png

Ak ho ešte nepoznáte, nový systém úloh obsahuje veľa rôznych úloh, ktoré je možné splniť počas celej hry, nielen na začiatku ako pri tom súčasnom. Každá dedina má špecifické úlohy, ktoré je potrebné splniť, ako aj všeobecné úlohy týkajúce sa celého účtu. Každá úloha má niekoľko úrovní, ktoré je možné dosiahnuť.

Napríklad môže byť od hráča požadované, aby postavil hlavnú budovu na úroveň 1, potom ju vylepšil na úroveň 3 a potom na úroveň 7 atď.

Odmeny sú v porovnaní so starým systémom úloh zjednodušené. Odmenou za splnenú úlohu je vždy určité množstvo surovín (rovnaké množstvo každého druhu zdrojov) a skúsenosti hrdinu. Výška odmeny závisí iba od niekoľkých faktorov:

 • Každý typ úlohy má vlastný multiplikátor odmien
 • Každá nasledujúca úloha rovnakého typu poskytuje vyššiu odmenu
 • Úrovne hrdinov poskytujú všetkým odmenám dodatočný bonus

Spätná väzba, ktorú sme zhromaždili z testovacích svetov a z novoročného špeciálu, nás viedla k implementácii niekoľkých podstatných zmien v systéme, ktoré vyústili do oslabenia silnej ranej hry Egypťanov, mierneho oslabenia, ktoré nazývame „stratégia zameraná na radnicu“, a podpory zdravšieho prístupu zameraného na produkciu.

Pokiaľ ide o úlohy, môžete očakávať nasledujúce zmeny:

Úloha Pôvodné úrovne
Nové úrovne
Všetci drevorubači Level 2 (4, 7, 10) Level 2, 3, 5, 8, 10
Všetky hlinené bane Level 2 (4, 7, 10) Level 2, 3, 5, 8, 10
Všetky obilné polia Level 2 (4, 7, 10) Level 2, 3, 5, 8, 10
Všetky železné bane
Level 2 (4, 7, 10) Level 2, 3, 5, 8, 10
Radnica Level 1, 3, 7, 12, 20 Level 1, 10, 20

Cena egyptských osadníkov sa zmenila takto:

Suroviny Pôvodná hodnota Nová hodnota
Drevo
4,560 5,040
Hlina
5,890 6,510
Železo
4,370 4,830
Obilie
4,180 4,620

Zdá sa vám oslabenie príliš malé? Aby mohli Egypťania trénovať osadníkov, odteraz budú potrebovať aj dodatočný sklad. Týmto sa v ideálnom prípade vyrovnajú všetky národy, pokiaľ ide o ranú súťaž o čo najlepšie MC.

Toto nie je definitívne. V budúcnosti budeme pridávať a upravovať ďalšie úlohy. Z posledného prieskumu sme zhromaždili niekoľko zaujímavých nápadov a chceli by sme analyzovať ešte viac údajov, hneď ako s novým systémom úloh začne niekoľko herných svetov. K týmto zmenám nedôjde v marci, ale neskôr v tomto roku.

separator.png

ZMENY V OÁZACH V RANEJ FÁZE HRY

Počiatočná hra je nevyhnutnou fázou, vytvára základ pre budúcnosť vašej ríše. V priebehu rokov sme videli rastúci počet nie príliš spravodlivých techník na podporu skorého začiatku – nazvime ich – priateľov.

07_oasis.png

Vďaka pomoci a tvrdej práci skupiny ambasádorov veríme, že sme našli dobré riešenie, ktoré neovplyvní bežnú hrateľnosť, ale zastaví určité správanie, ktoré väčšina komunity považuje za nespravodlivé.

Poďme analyzovať súčasnú situáciu okolo oáz:

 • Oázy majú suroviny na začiatku herného sveta.
 • Oázy majú „počiatočné nastavenie“ prírodných jednotiek.

Čo zmeníme?

 • Oázy sa spustia bez akýchkoľvek surovín.
 • Kedykoľvek dôjde k zabitiu prírodnej jednotky, do inventára hrdinov sa pridá určitá odmena v závislosti na zásobách prírodnej jednotky.
 • Táto mimoriadna odmena bude jasne uvedená v hlásení k lúpeži/útoku.
 • Produkcia surovín v oáze začína, keď sú odstránené všetky zvieratá, ktoré sa pôvodne v oáze vytvorili – buď bojom, alebo zajatím.
 • Poznámka: Hrdina sa nemusí boja zúčastňovať. Odmena sa poskytuje, aj keď sú zabití všetci útočníci – vrátane hrdinu.

separator.png

 

PREMIESTNENIE BUDOV

Áno, áno, áno! Vieme, že milujete dobýjanie dedín iných hráčov, ale sme si tiež vedomí, že niekedy sa vám naozaj nepáči ich vkus v umiestňovaní budov. Je čas s tým skoncovať! Za 20 zlatiek budete môcť premiestniť všetky budovy v dedine na vami preferovanú pozíciu. Neponáhľajte sa a umiestnite ich tam, kde ich naozaj chcete. Zlatky sa odrátajú pri uložení nového usporiadania dediny.

08_rearrange.gif

separator.png

ZMENY V DOVOLENKE

Toto je ďalšia kontroverzná téma, o ktorej sa dôkladne diskutovalo so skupinou ambasádorov. Aj keď sme presvedčení, že dovolenkový režim je nevyhnutný, uvedomujeme si tiež, že ho možno ľahko zneužiť na bránenie tomu, aby ostatní hrali normálne. Vďaka pomoci komunity, ambasádorov a vývojárov sme sa rozhodli k existujúcim pridať ďalšie obmedzenia.

09_vacation.png

Vo verzii 4.6 budú implementované nasledujúce obmedzenia:

 • Akonáhle začne dovolenka, k akcii „prerušiť“ sa pridá 12-hodinový odpočet.
 • Akonáhle skončí dovolenka, k akcii „začiatok dovolenky“ sa pridá 12-hodinový odpočet (pravidelne alebo po prerušení).
 • Počet dní dovolenky sa zníži na 15 vydelený rýchlosťou servera.
 • Ak hráč počas dovolenky vstúpi na stránku s aliančnými darmi, dostane sa na stránku „prerušiť dovolenku“ (podobne ako všetky ostatné sankcionované akcie).
 • Pripojenie oázy v posledných 48 hodinách blokuje hráčovi prechod do režimu dovolenky. Hráč môže vstúpiť do dovolenkového režimu, keď je oáza anektovaná dlhšie ako 48 hodín alebo je opäť stratená.

Tieto zmeny nebudú mať vplyv na herné svety verzie 4.5, ktoré začali pred 15. marcom.

separator.png

NOVÁ BUDOVA: NEMOCNICA

10_hospital.png Požiadavky: Akadémia level 15, Hlavná budova level 10.

Nemocnica vám umožňuje ošetrovať zranené jednotky, aby sa opäť mohli stať súčasťou vašej armády. To má za následok rýchlejšie zotavenie strát po veľkých bitkách. Liečenie nie je lacnejšie; náklady sú rovnaké ako pri výcviku nových jednotiek. Doba liečenia zranených vojakov je však polovica času potrebného na výcvik novej jednotky.

Čo sú to „zranené“ jednotky?

 • Keď sa bitky zúčastnia jednotky z dediny s nemocnicou, 40% ich strát sa vráti do dediny ako zranené jednotky.
 • Funguje to vo všetkých bitkách – či už zaútočili, bránili sa alebo bojovali ako podpory.
 • Použitie bandáží (predmetov hrdinu) to neovplyvní. Napríklad, ak mala armáda 100 strát a hrdina použil 33 bandáží, 33 jednotiek bude obnovených a 40 bude zranených.
 • Technika, osadníci a správcovia nemôžu byť zranení. Nemocnicou nie je ovplyvnený ani hrdina.
 • Vojaci zabití pri úteku z pascí sa tiež nezrania.
 • Zranené môžu byť iba jednotky z dediny, ktorá v čase bitky mala nemocnicu. Inak zomierajú ako obvykle.
 • Zranené jednotky nemôžu bojovať, ale tiež nevyžadujú obilie.

Ako môžete uzdraviť zranených vojakov?

Nemocnica má frontu na liečenie, ktorá funguje podobným spôsobom ako fronta na výcvik v kasárňach alebo stajniach. Liečenie jednotky stojí rovnako ako výcvik novej jednotky tohto typu. Čas liečenia závisí od úrovne nemocnice a je dvakrát rýchlejší ako tréning. Napríklad nemocnica na úrovni 5 vylieči jednotky za polovicu času ako kasárne/stajne na úrovni 5 vycvičia nové jednotky.

Nemocnicu však neovplyvňujú žiadne bonusy k času trénovania (ako vybavenie hrdinov, artefakty alebo aliančný bonus). Pechota aj jazda sú liečení v jednom fronte.

Čo ak neliečite zranené jednotky?

Každý deň z nich zomrie 10%. Akonáhle pridáte ktorúkoľvek jednotku do frontu na liečenie, už nemôže zomrieť.

Trvanie liečby: príklad

 • Kasárne na úrovni 20 vytrénujú Ashovho strážcu za 80 sekúnd.
 • Nemocnica na 20. úrovni vylieči zraneného Ashovho strážcu za polovicu času, t.j. 40 sekúnd.

separator.png

ČO JE NOVÉ V OBCHODE

Ako ste si mohli všimnúť, nedávno sme aktualizovali obchod so zlatkami. Po spustení regionálnych herných svetov budú akcie oznámené s výstrahou v blízkosti zlatej mince. Krátko po pripojení k hre vám bude navyše ponúknutý štartovací balíček zlatiek.

11_shopwarning.png

Ďalšou dôležitou zmenou je, že budeme štandardizovať ceny balíkov zlatiek. Niektorí z vás si rozdiel nevšimnú, zatiaľ čo iní zaznamenajú celkový pokles ceny.

goldprice_new.png

separator.png

ODKAZY NA PREVOD ZLATIEK

Štandardizácia cien vo všetkých herných svetoch nám umožní ponúknuť vám väčšiu flexibilitu, pokiaľ ide o prevod vašich zlatiek rámci regiónov. Už nemusíte usilovne zisťovať, či je váš odkaz na prevod zlatiek k dispozícii pre určitý server. Už žiadny zmätok. Všetky odkazy na prevod zlatiek budú použiteľné v každom regióne!

12_goldtransfer.png

Naším dlhodobým cieľom je uľahčiť spätné uplatnenie odkazov na prevod zlatiek, možno aj bez akýchkoľvek e-mailových požiadaviek.

separator.png

POČIATOČNÉ ZLATKY

Vo verzii 4.6 sa množstvo počiatočných zlatiek výrazne zvýši. V súčasnosti – s novým systémom úloh – získate na začiatku herného sveta 10 zlatiek. So spustením novej verzie a regionálnym nastavením sa toto zvýši na 130 zlatiek. Áno, nejde o preklep. Čítate správne!

13_startinggold.png

separator.png

ZLATÝ KLUB

Cena Zlatého klubu sa zmení zo 100 zlatých na 200 zlatých. A nie, nezvýšili sme počiatočné zlatky, aby sme pokryli ďalšie náklady Zlatého klubu. Nie je v tom žiadne spojenie. Táto zmena sa uplatní na všetky herné svety bez ohľadu na rýchlosť alebo vek. To znamená, že aj v speed herných svetoch alebo v herných svetoch, ktoré sú už v polovici hry, bude nákup Zlatého klubu stáť rovnako.

goldclub.png

separator.png

GLOBÁLNE ZMENY

Nie je to tak, že by sme zabudli na prebiehajúce herné svety! Jedna konkrétna zmena bude implementovaná globálne. Vďaka vašej rozsiahlej spätnej väzbe sa nášmu umeleckému tímu podarilo vyriešiť dva hlavné problémy, na ktoré ste upozornili, pokiaľ ide o vzhľad budov.

Náš umelecký tím pracoval s farebnými odtieňmi na vylepšení rozdielov medzi stenami a strechami, rovnako ako prepracoval niektoré tvary a detaily, aby zvýšil rozpoznateľnosť rôznych budov.

Do hry bude čoskoro nasadená nová aktualizovaná grafika, a to v nových začínajúcich herných svetoch s verziou 4.6, ako aj v už spustených herných svetoch vo verzii 4.5.

 

14_artchanges.png

separator.png

NOVÝ 7-DŇOVÝ SERVER

Aby sme sa uistili, že sme pripravení na prechod na verziu 4.6, spustíme od 23. februára ďalší 7-dňový server. Všetky podrobnosti budú zdieľané zajtra, takže nás sledujte.

separator.png

LIVE STREAM OTÁZOK A ODPOVEDÍ

Vy máte otázky, my máme odpovede! Pridajte sa k Martine (Community Communication Manager) a Jake-ovi (herný dizajnér) v stredu 17. februára v live streame otázok a odpovedí.

Tešíme sa na vaše pripomienky!

Váš tím Travian: Legends

+1
122
+1
70
+1
60