CHANGELOG – Release 1248.3

Čo príde v našej ďalšej aktualizácii? Prečítajte si náš zoznam zmien 1248.3! Zástupcovia môžu hrať vo svojom vlastnom jazyku, optimalizácia pre mobilné zariadenia je opravená a oveľa viac. Nezabudnite si text prečítať až do konca, aby ste si plán aktualizácii vedeli uložiť do kalendára! (zatiaľ v angličtine, čoskoro v preklade)
Continue reading… “CHANGELOG – Release 1248.3”

Travian: Tides of Conquest ~ Funkcia odpočtu mesta

Výročný špeciál roka 2021 – Travian: Tides of Conquest – je už za rohom. Prvá várka herných svetov sa začne už budúci týždeň.

18. augusta 2021 sme hostili reláciu Discord AMA (Ask Me Anything) s dizajnérom Travian: Legends – Jakeom a niečo rozhodne upútalo našu pozornosť. Strážne veže a ich vplyv na stratégie útočenia/plánovania vojnových operácií boli zďaleka najdiskutovanejšou témou.

V dôsledku toho náš tím herného dizajnu minulý týždeň úzko spolupracoval s ambasádormi a rozhodol sa upraviť spôsob, akým mestá v Tides of Conquest fungujú.

Dedina sa zmení na mesto po odpočte, nie okamžite!

Ako to bude fungovať:

   • Zmena na mesto bude trvať 24 hodín v herných svetoch x1 a x2, 12 hodín v prípade rýchlosti x3.
   • Po spustení procesu je osídľovací slot (CP) zablokovaný a akciu nemožno zrušiť.
   • Dobytie vlastnej dediny pri prechode na mesto nezruší proces prechodu na mesto. Ak však dedinu dobije iný hráč v priebehu postupu, upgrade sa tým zruší a uvoľní sa osídľovací slot.
   • Ostatní hráči budú môcť vidieť, že určitá dedina v súčasnosti prechádza na mesto v profile hráča.
   • Po umiestnení kurzora myši na názov dediny v profile hráča a na mape sa zobrazí presný dátum a čas, kedy bude proces prechodu dokončený. Pozrite si obrázok nižšie.

Dôležitá poznámka: Tieto úpravy sú momentálne vo fáze vývoja a nebudú implementované na začiatku herného sveta. Budú pridané do existujúcich herných svetov neskôr prostredníctvom aktualizácie. O presnom dátume implementácie vás budeme informovať v samostatnom oznámení.

Ešte raz sa vám všetkým chceme poďakovať za cennú spätnú väzbu. Uvidíme sa na bojisku!

Travian: Tides of Conquest ~ Oficiálny Spotify Playlist

Počúvate hudbu pri hraní Travian: Legends? My áno!

Možno to neviete, ale v tíme Travian: Legends máme niekoľko veľkých hudobných fanúšikov a znalcov. Často zdieľame hudobné odporúčania. Prečo teda nevytvoriť oficiálny zoznam skladieb, ktorý by nasmeroval náladu epickej udalosti, akou je napríklad výročný špeciál? Presne tak, PREČO NIE!

A tak ožíva oficiálny playlist Travian: Tides of Conquest!

Ako sme vyberali piesne? Máme to potešenie a príležitosť pracovať s mimoriadne rozmanitým tímom, čo znamená, že sme boli skutočne vyberaví. Dostali sme veľa skvelých odporúčaní piesní, ktoré nám umožnili vybrať si našich 30 najlepších: zmes epických a silných melódií, piesní z celého sveta, ktoré vás budú motivovať na bojisku.

Dúfame, že si ho užijete rovnako ako my čas pri jeho tvorbe!

Ak chcete, aby sme vytvorili ďalšie playlisty, dajte nám to najavo sledovaním nášho Spotify účtu TU. Tento zoznam skladieb stelesňuje NAŠU náladu z hry Travian: Tides of Conquest, keďže neexistuje nič také, ako perfektný zoznam skladieb.

Sme veľmi zvedaví, čo vás hudobne motivuje, keď súperíte na bojisku, takže sa nezabudnite podeliť o svoje myšlienky na našom oficiálnom Discord serveril! Možno nabudúce vytvoríme zoznam skladieb s vašimi odporúčaniami…

Travian: Legends vs Travian: Tides of Conquest – Porovnanie

Čas, kedy môžete zažiť hru Travian: Tides of Conquest sa blíži a my sa nevieme dočkať, až si ju túto jeseň zahráte!

Ak ste nikdy nehrali výročný špeciál, táto tabuľka vám pomôže získať prehľad rozdielov medzi Travian: Legends a Travian: Tides of Conquest!

Všeobecné
Mapa Plochá Antická Európa
Regióny Nie 87 regiónov, ktoré je možné dobyť
Víťazné body Nie Víťazné body sú naaukumulované alianciou, ktorá dominuje regiónu.

Pre dominanciu nad regiónom je potrebné mať >50%-nú teritoriálnu kontrolu a “zabezpečiť” uplynutie 24h času spustenia.

Víťazné body aliancie sú súčtom všetkých bodov získaných vo všetkých dedinách tejto aliancie. Víťazné body aliancie je možné stratiť, dobyť alebo zničiť.

Národy 3 národy – Europe, Asia, America, Arabics servers, 5 národov- International 5 národov
Div sveta Áno Nie
Zlučovanie jednotiek Nie Áno – nelimitiované surovinami – použitie zlatiek limitované na 50 zlatiek na deň na dedinu.
Preposielanie jednotiek Nie Áno
Obchodné cesty Je možné vytvoriť obchodné cesty do vlastných dedín, do dediny s divom sveta vlastnej/spojeneckej aliancie a do dedín s artefaktmi vo vlastnej/spojeneckej aliancii. Je možné vytvoriť obchodné cesty do vlastných dedín.
Koniec servera Server končí vo chvíli, kedy hráč (alebo Natari) postaví div sveta na úroveň 100. Server končí po 180 dňoch pre 1x rýchlosť, po 120 dňoch pre 2x rýchlosť a 80 dňoch pre 3x speed.
Aliančné prápory Nie Členovia aliancie môžu vytvoriť aliančný prápor, ktorý je viditeľný na rôznych miestach v hre.
Mestá
Mestá Nie Dediny je možné povýšiť na mesto s radnicou na 20. úrovni.

 • Mesto vyžaduje 2 sloty na osídlenie (CP).
 • Mesto získava ďalšie 3 sloty na budovy.
 • Surovinové polia je možné v ne-hlavných mestách upgradovať na úroveň 12.
 • Hradby je možné upgradovať pomocou strážnych veží, ktoré poskytujú dodatočný bonus k zhromaždisku, aby ste videli typy nepriateľských jednotiek.
Vodárne Možno postaviť v akejkoľvek egyptskej dedine. Možno postaviť iba v egyptskom meste.
Strážne veže Nie K dispozícii iba v mestách.

Strážna veža nie je samostatnou budovou, ale je to rozšírenie hradieb, ktoré je možné upgradovať až na úroveň 20. Každá úroveň strážnej veže zvyšuje bonus zhromaždiska o 3 za každú úroveň.

Artefakty
Názov Artefakt Antická sila
Dostupnosť Architektovo tajomstvo, Sedemmíľové čižmy, Teleskop, Diétny plán, Bonifácova armáda, Skladníkov sen, Zmätenie nepriateľa, Bonifácova skleróza, Konštrukčný plán Divu sveta Architektovo tajomstvo, Sedemmíľové čižmy, Teleskop, Diétny plán, Bonifácova armáda, Skladníkov sen, Zmätenie nepriateľa
Dobývanie Artefakt je možné získať zničením pokladnice a útokom s hrdinom, pokiaľ má hráč dostatočnú úroveň pokladnice v svojej dedine. Aliancia s viac ako >50% teritoriálnou kontrolou získa prístup k antickej sile, ktorá môže byť aktivovaná v dedine s dostatočnou úrovňou pokladnice.
Aktivácia Artefakty se aktivujú automaticky 24 hodín po dobytí. Musí byť manuálne aktivovaná každých 24h; rovnaká antická silamôže byť aktivovaná raz za každého člena aliancie.
Trvanie Efekt je aktívny trvalo. Musí byť manuálne aktivovaná každých 24h; rovnaká antická sila môže byť aktivovaná raz za každého člena aliancie. (efekt rozsahu účtu) a raz za dedinu každého člena aliancie(efekt množstva dedín).
Obmedzenia Hrdina môže získať niekoľko artefaktov a nie je limit.
Len 3 najstaršie artefakty sú aktívne, z ktorých len jeden môže byť unikátny, alebo mať efekt na celý účet. Pokiaľ má hráč mezi 3 najstaršími artefaktmi 2 artefakty s efektom na celý účet, aktivuje sa štvrtý najstarší artefakt.
Kým v Travian: Legends je artefakt aktívny vždy v dedine alebo na účte, ktorý ho vlastní, antické sily v Travian: Tides of Conquest musia byť aktivované. Môžu byť aktivované vo chvíli, kedy aliancia dosiahne >50% územnej kontroly, udrží teritórium počas 24 hodín a ich aliancia je v rankingu pre tento región prvá. Pre aktiváciu antickej sily je potrebné mať pokladnicu na úrovni 10 pre silu s efektom na dedinu a pokladnicu na úrovni 20 pre silu s efektom na celý účet.

Obmezenia: v každej dedine je možné aktivovať len jednu antickú silu a na každom účte je možné aktivovať jen jednu antickú silu s efektom na celý účet. Na jednu dedinu tak môžu mať efekt i dve antické sily.

Dobývanie
Dediny Pri dobytí dediny, ktorá patrí účtu s iným národom, sa národ dediny zmení na národ tvojho účtu. Všetky špeciálne budovy daného národa zmiznú. Pri dobytí dediny, ktorá patrí účtu s iným národom, zostane dedinou príslušného národa. Všetky špeciálne budovy daného národa zostanú stáť, pokiaľ neboli zničené počas dobývania. Váš účet bude mať naďalej rovnaký národ, aký ste si vybrali pri registrácii.
Natari Pri dobytí natarskej dediny sa táto dedina premení na dedinu národa, s ktorým hráš Pri dobytí natarskej dediny sa táto dedina zmení na dedinu národa, ku ktorému patrí vodca, ktorú dedinu dobyl.
Zakladanie
Kde Bez obmedzení Osídliť je možné len regióny, ktoré susedia s regiónom, ktorý už má viac než 4000 populácie.Je niekoľko centrálnych regiónov, ktoré je možné osídliť vždy.
Dediny Pri zakladaní novej dediny patrí táto dedina rovnakému národu ako tvoj účet. Pri zakladaní novej dediny patrí táto vesnica k rovnakému národu ako dedina, z ktorej boli vyslaní osadníci
Dobrodružstvá a predmety hrdinu
Predmety hrdinu Predmety ostatných národov nezlepšujú vaše jednotky. Použitie predmetov ostatných národov zlepšuje jednotky tohotonároda v aktuálnej dedine.
Predmety z dobrodružných výprav Váš hrdina môže nájsť len predmety národa, za ktorý daný účet hrá. Váš hrdina môže nájsť len predmety národa, za ktorý daný účet hrá.
Jednotky z dobrodružných výprav Váš hrdina môže nájsť len jednotky národa, za ktorý daný účet hrá. Váš hrdina môže nájsť jednotky národa z dediny, z ktorej bol na dobrodružstvo vyslaný.
Štandarda Štandarda aliancie ovplyvňuje pohyb jednotiek medzi členmi aliancie. Štandarda aliancie ovplyvňuje pohyb jednotiek medzi členmi konfederácie.

Vidíme sa na bojisku a na našom oficiálnom Discord serveri!