Promjene kvalitete života: Pijaca

Nedavno smo imali veliko ažuriranje koje se odnosilo na opciju u pijaci trgovačke rutekoje su dobile svoje novo mjesto u zasebnoj kartici, poboljšani interfejs i bolju funkcionalnost. Danas je došlo vrijeme da vas upoznamo sa sljedećim korakom u ovim promjenama -preuređenjem pijace!

Ova promjena će se primjenjivati na sve aktivne servere počevši od 13. marta. Za više informacija o planu primjene na vašem serveru, molimo provjerite najnovije obavještenje u „Changelogs” sekciji.

Šta je to novo

Imajte na umu: Možete kliknuti 🖱️na slike ispod da bi ih vidjeli uvećane ⤵️!

Opća poboljšanja
 • Dizajn kartica „Slanje resursa”, „Kupovina” i „Ponuda” je poboljšan, postajući intuitivniji.
 • Informacije o dostupnim trgovcima i kapacitetu trgovca sada su prikazane na svim relevantnim mjestima.
 • Na sve to, sve ove kartice su dobile još pojedine dodatne funkcionalnosti.
 
Slanje resursa
 • Dodane su informacije o očekivanom ukupnom broju dolaznih resursa na temelju trenutnih isporuka.
 • Nova traka koja omogućava igraču da dodaje resurse po kapacitetu trgovca do maksimalnog broja dostupnih trgovaca.
 • Dodano je dugme „Popuni sve” pored svakog resursa.
Kupite resurse
 • Bolji pregled potrebnih trgovaca i dostupnih resursa za prihvatanje određene ponude.
 • Opcija odabira ponuda samo iz vlastitog savezaigrača.
 • Informacije o kapacitetu trgovaca i dostupnosti istih.
Ponudite resurse
 • Kreiranje ponude: „+” i „-” dugmad dodaju i oduzimaju trgovce do trenutnog maksimalnog kapaciteta.
 • Dodana je informacija o omjeru planirane ponude.

Ove promjene kvaliteta života Vol. Sa ove 4 promjene završavaju planirane akcije koje smo najavili u 2022. godini. Međutim, planirane su još uzbudljivije promjene za 2023. godinu. Ostanite sa nama i u narednom periodu!

+1
7
+1
23
+1
6