CHANGELOG – Release 1295.2

Overview: Šta donosi novo ažuriranje? Ovdje možete saznati više o izmjenama u verziji Polarbear 1295.2. Ne zaboravite pročitati do kraja da biste znali kada će biti ažuriranje!


🆕 Šta je novo:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
TL-10040 Optimizacija mobilnog telefona. Dodirom polja za unos, što otvara ekran sa virtualnom tastaturom, više nećete onemogućivati način optimiziranja mobilnog telefona.

🛠️ Ispravke grešaka:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
TL-9832 – Sve su bolnice sada temeljito očišćene. Nedostatak higijene dovodio je do izuzetno visoke stope smrti među ranjenim vojnicima čim bi stigli u bolnicu. Sada se gubici trebaju jednako očekivati za dobar standard nekadašnje zdravstvene njege.

TL-10101 – Mi smo ponovo pohranili municiju za katapulte u okupljalištu na nivoima 1 i 2. Municije je prethodno nedostajalo što je sprječavalo katapulte da napadnu čak i slučajne mete. To nije utjecalo na visoke razine okupljališta.

TL-10044 – Mi smo, u potpunosti, uklonili, prazne linije o ojačanjima iz izviđačkih izvještaka. Ovo bi trebalo pomoći da se riješi opći nedostatak pergamenta.

TL-9989 – Matematičari u okupljačištu su često zaboravljali činjenicu da njihovo selo ima arenu. Osigurali smo da se sjećaju ovog detalja kada ponovo izračunavaju vrijeme prelaska razdaljine nakon što uredite broj vojnika koji se trebaju izaslati.

⏲️ Rollout plan (Downtime ~5 min)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
25.10 ~10:03 UTC+1 — Europe2, Europe21, Tides of Conquest Europe x3

27.10 ~10:03 UTC+1 — Europe
27.10 ~12:03 UTC+1 — DE, RU, Nordics, Baltics, CZSK, NL, Balkans

28.10 ~10:03 UTC+1 — Arabics°
28.10 ~12:03 UTC+1 — International*

29.10 ~10:03 UTC+1 — TR, IL, New Year Special, Asia°
29.10 ~12:03 UTC+1 — Hispano, America, COM, Asia3, Arabics2, International4

°Excluding the gameworlds listed separately.

+1
16
+1
2
+1
5